VinaChem
Đang tải dữ liệu...

 Check mail | Sơ đồ site | English 
Trang chủ
 
Giới thiệu
 
Tin tức
 
Sản phẩm & Dịch vụ
 
Dự án
 
Đảng, Đoàn thể
 
Tra cứu
 
Xuất bản phẩm
 
Công bố thông tin
Đăng nhập | 
Natri Hydrophotphat (Na2HPO4.12H2O)
Natri Hydrophotphat 

Mã sản phẩm:  Na2HPO4.12H2O

Danh mục sản phẩm
Phân bón
SP Cao su
Thuốc BV Thực vật
Hoá chất cơ bản
Xút (NaOH)
Axit Sunfuric (H2SO4)
Clo (Cl2)
Javen
Axit Clohydric (HCl)
Axit Photphoric (H3PO4)
Axit Nitric (HNO3)
Amoniac lỏng và dung dịch (NH3)
Cacbonic lỏng, rắn
Canxi Clorua (CaCl2.2H2O)
CacbonDioxit lỏng, rắn
Amoni hydroxit (NH4OH)
Etanol (C2H5OH)
Glyxerin
focmandehit (HCHO)
kali đihyđrophôtphat (KH2PO4)
Thủy tinh lỏng (natri silicat)
Canxiclorua(CaCl2)
Poly Aluminium Chloride(PAC)
Natri Fluorsilicat Na2SiF6
Nhôm Hydroxyt Al(OH)3
Phèn Nhôm sunfat Al2(SO4)3.nH2O
Phèn Nhôm Kali Sunfat Al2(SO4)3.K2SO4.24 H2O
Phèn Nhôm Amôn Sunfat Al2(SO4)3.(NH4)2SO4.24 H2O
Kẽm Sunfat (ZnSO4.7H2O)
Magiê Sunfat (MgSO4.7H2O)
Sắt II Sunfat (FeSO4.7H2O)
Natri Thiosunfat (Na2S2O3.5H2O)
Dung dịch nước tẩy Natri Hypocloric (NaClO)
Dung dịch Sắt III Clorua (FeCl3)
Magiê Clorua (MgCl2.6H2O)
Kali Clorua tinh khiết (KCl)
Natri Clorua (NaCl)
Bột tẩy Clorin Ca(OCl)2
Photpho vàng (P4)
M.A.P (mono amon photphat) (NH4)H2PO4
M.K.P (mono kali photphat) (KH2PO4)
D.A.P (di amon photphat) (NH4)2HPO4
Natri Hydrophotphat (Na2HPO4.12H2O)
Natri Photphat (Na3PO4.12H2O)
Khoáng sản
Chất tẩy rửa, hoá mỹ phẩm
SP Điện hoá
SP Hoá dầu
Que hàn & Khí CN
Các SP & DV khác
 Trang chủ | Giới thiệu | Góp ý Trao đổi