VinaChem
Đang tải dữ liệu...

 Check mail | Sơ đồ site | English 
Trang chủ
 
Giới thiệu
 
Tin tức
 
Sản phẩm & Dịch vụ
 
Dự án
 
Đảng, Đoàn thể
 
Tra cứu
 
Xuất bản phẩm
 
Công bố thông tin
Tạp chí CN Hoá chất | Thông tin KT và CN Công nghiệp HC | KQ Đề tài NC và AD tiến bộ KHCN | Xuất bản phẩm khác
Đề tài cấp Tổng Công ty
Xây dựng phương pháp phân tích xác định nhanh một số chỉ tiêu cơ bản trong quặng Apatit

Cấp đề tài: Tổng Công ty

Cơ quan thực hiện: Viện Hóa học Công nghiệp

Chủ nhiệm đề tài: Bùi Mai hương

Mã tài liệu: TCT 1-2004

Nội dung tóm tắt:

Đặt vấn đề

Quặng Apatit có trữ lượng khá lớn ở Việt Nam, nó cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất phân lân và phân lân nung chảy dùng làm phân bón; sản xuất axit photphoric, photpho vàng.... sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Tuy nhiên trữ lượng quặng Apatit loại I không còn nhiều, cho nên việc đánh giá trữ lượng để khai thác quặng Apatit loại II và loại III đóng một vai trò quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Việc nghiên cứu xây dựng một quy trình chính xác, đơn giản và nhanh các thành phần cơ bản trong quặng apatit để đánh giá nhanh thành phần các điểm quặng là rất cần thiết. Ngoài ra việc đánh giá này cũng rất cần thiết trong quá trình tuyển quặng vì mỗi khi thành phần quặng đầu thay đổi thì phải thay đổi chế độ công nghệ tuyển cũng như thành phần thuốc tuyển. Hiện nay TCVN 180-86 "Quặng Apatit - Phương pháp thử " chỉ mới có phương pháp xác định P2O5, còn phương pháp thử cho các thành phần khác chưa được xây dựng; trong Tiêu chuẩn quốc tế các phương pháp xác định chúng khá phức tạp cho một số chỉ tiêu.

Vì vậy mục tiêu của đề tài là xây dựng quy trình phân tích các thành phần cơ bản của quặng Apatit bao gồm SiO2, CaO, MgO, CO2, Al2O3, Fe2O3. Các phương pháp xây dựng được tập hợp và cải tiến những nghiên cứu cải tiến của Trung tâm đã có cũng như các nghiên cứu mới. Các phương pháp phải đảm bảo độ chính xác và càng đơn giản càng tốt để có thể thực hiện được trong các phòng thí nghiệm của các cơ sở.

Kết luận

Đã kết hợp phương pháp xác định khối lượng nhanh SiO2 và phương pháp so màu xác định SiO2 để xác định chính xác SiO2 trong quặng Apatit. Thời gian tiến hành nhanh hơn được khoảng 4 giờ cho 1 mẫu xác định.

2. Áp dụng phương pháp so màu vi sai để xác định P2O5 trong quặng Apatit có độ chính xác hơn phương pháp thể tích và thời gian nhanh hơn 30 phút cho 1 mẫu xác định.

3. Sử dụng Zr4+ để tách PO43- để xác định CaO và MgO trong quặng Apatit đảm bảo độ chính xác so với phương pháp trao đổi ion và thời gian nhanh hơn 1 giờ cho 1 mẫu xác định.

4. Ap dụng phương pháp so màu sử dụng HIO4 làm chất oxi hoá để xác định MnO trong quặng Apatit đạt độ chính xác tương đương với phương pháp oxi hoá bằng pesunphat bạc nhưng không phải qua giai đoạn phá mẫu riêng và nhiệt độ.

5. Sử dụng thiết bị cải tiến đề xác định CO2 trong quặng Apatit đơn giản và rẻ tiền hơn rất nhiều so với phương pháp truyền thống.

6. Áp dụng phương pháp so màu trong môi trường axit để xác định flo trong quặng Apatit không cần cất nhưng vẫn có độ chính xác tương đương phương pháp cất và thời gian nhanh hơn 30 phút cho 1 mẫu xác định.

Với các kết quả trên đã tiến hành phân tích toàn diện quặng Apatit Lào Cai cho nhiều cơ quan như công ty thiết kế mỏ, Công ty Apatit Lào Cai.... đạt được các yêu cầu của các đối tác.

Các phương pháp trên dễ áp dụng tại các phòng thí nghiệm địa phương, thao tác đơn giản, thiết bị rẻ tiền và dễ kiếm.

Số lượt đọc:  462  -  Cập nhật lần cuối:  13/05/2010 12:59:50 AM
 
 Trang chủ | Giới thiệu | Góp ý Trao đổi