VinaChem
Đang tải dữ liệu...

 Check mail | Sơ đồ site | English 
Trang chủ
 
Giới thiệu
 
Tin tức
 
Sản phẩm & Dịch vụ
 
Dự án
 
Đảng, Đoàn thể
 
Tra cứu
 
Xuất bản phẩm
 
Công bố thông tin
Tạp chí CN Hoá chất | Thông tin KT và CN Công nghiệp HC | KQ Đề tài NC và AD tiến bộ KHCN | Xuất bản phẩm khác
Số 1
Vấn đề làm giàu quặng Apatit loại II Lào Cai
Quặng apatit loại II tuy chiếm trữ lượng lớn của khu mỏ apatit Lào Cai nhưng lại là quặng nghèo, chứa nhiều tạp chất MgO, thường ít gặp trên thế giới.

Tạp chất MgO gây nhiều bất lợi trong quá trình chế biến quặng apatit theo phương pháp axit. Trong sản xuất axit photphoric theo phương pháp ướt, tạp chất MgO làm giảm hiệu suất phân giải quặng apatit, hiệu suất thu hồi P2O5 giảm, magiê còn làm tăng độ nhớt và điểm sôi của axit H3PO4. Mặt khác, hợp chất magiê cùng với những tạp chất khác trong axit làm giảm chất lượng của sản phẩm phân bón DAP.

Trong nhiều năm qua, từ năm 1958 đã có nhiều công trình nghiên cứu làm giàu quặng apatit loại II, như tuyển nổi, nghiền phân ly, nung, xử lý bằng axit hữu cơ và vô cơ nhưng chưa đưa lại kết quả mong muốn, tinh quặng apatit chưa thỏa mãn yêu cầu cho sản xuất DAP với chất lượng theo tiêu chuẩn của các nước.

Đến nay nhu cầu tinh quặng apatit cho sản xuất DAP đã trở nên cấp bách, do vậy chúng tôi nêu một số định hướng giải quyết vấn đề này nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất tinh quặng apatit loại II phục vụ sản xuất phân bón theo Quy hoạch phát triển đã được Nhà nước phê duyệt.

NỘI DUNG

I. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẶNG APATIT LOẠI II

I.1. Đặc điểm về thành tạo. 2

I.2. Thành phần khoáng vật. 3

I.3. Thành phần hóa học. 4

I.4. Tính chất lý học. 6

II. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP LÀM GIÀU QUẶNG PHOTPHAT CACBONAT.. 7

II.1. Phương pháp nghiền và phân cấp hạt. 7

II.2. Phương pháp tách tĩnh điện. 7

II.3. Phương pháp tuyển từ.. 8

II.4. Phương pháp nhiệt. 8

II. 5. Phương pháp nhiệt hóa. 9

II.6. Phương pháp tuyển nổi. 13

II.7. Hóa tách quặng phôphat - cacbonat bằng axit hữu cơ. 19

II.7.1. Các phản ứng hóa học. 19

II.7.2. Những thông số hữu ích khi hòa tách quặng phôphat cacbonat 20

II.7.3. Động học hòa tan. 23

II.7.4. Vấn đề kinh tế của quá trình và thu hồi axit hữu cơ. 25

II 7.5. Kết luận và bình luận. 26

III. MỘT SỐ CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LÀM GIÀU QUẶNG APATIT LOẠI II LÀO CAI 27

III.1 Phương pháp nghiền và phân ly. 27

III.2. Làm giàu quặng apatit loại II theo phương pháp tuyển nổi. 28

III.2.3 Kết quả nghiên cứu của đề tài độc lập ĐTĐL - 2009T/22. 38

III.2.4. Thử nghiệm tuyển nổi trên thiết bị công nghiệp. 39

III.3 Làm giàu quặng apatit loại II theo phương pháp hóa học. 40

III.3.1 Hòa tách đôlôxit bằng axit clohydric. 40

III.3.2. Hòa tách đôlôxit bằng dung dịch magiê photphat trong axit photphoric. 40

IV. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI. 42

IV.1 Yêu cầu chất lượng của quặng apatit dùng trong công nghiệp phân bón. 42

IV.2 Một số định hướng về nghiên cứu. 43

KẾT LUẬN.. 45

TÀI LIỆU THAM KHẢO 46

Xem chi tiết: Liên hệ Trung tâm TT KHKT Hóa chất

Số lượt đọc:  550  -  Cập nhật lần cuối:  05/08/2013 04:46:26 PM
 
 Trang chủ | Giới thiệu | Góp ý Trao đổi