CNG TY CỔ PHẦN PHN LN NINH BNH

NINH BINH PHOSPHATE FERTILIZER JOINT STOCK COMPANY

(NIFERCO)

X Ninh An - Huyện Hoa Lư - Tỉnh Ninh Bnh

Tel: (030)3610007 - (030)3610024         *Fax: (030)3610013

Email: Phan_lan_ninh_binh@yahoo.com

 

Cng ty Cổ phần Phn ln Ninh Bnh l doanh nghiệp thnh vin Tổng Cng ty Ha chất Việt Nam. Năng lực sản xuất v Sản phẩm chủ yếu của Cng ty:

- Phn ln nung chảy (FMP) 300.000 tấn/năm

- Phn đa dinh dưỡng NPK cc loại 100.000 tấn/năm

- Ximăng PCB.30: 10.000 tấn/năm

Cc sản phẩm được sản xuất theo tiu chuẩn Quốc gia, ph hợp tiu chuẩn v quy định Quốc tế.

Cng ty nằm cch Thị x Ninh Bnh 6km về pha Nam, trn trục đường quốc lộ 1A, rất thuận lợi về giao thng đường bộ, đường sắt, đường biển.

 

Ninh Binh Phosphate Fertilizer Company is a member of Vietnam Chemical Corporation. Its major products are:

- Fused Calcium Magnesium Phosphate (FMP) with the capacity of 300,000 tonne/year

- NPK fertilizer with the capacity of 100,000 tonne/year

- PCB.30 cement (10,000 tonne/year)

All the products of NIFERCO meet the National Standard and comply with the International Standard and Regulation.

The company locates on Highway 1A, 6 km to the south of Ninh Binh town. Therefore, is very convenient to come to NIFERCO by road, rail and seaway.

I.PHN LN NUNG CHẢY NINH BNH (FMP)

Tn quốc tế: Fused Calcium Mangesium Phosphate (FMP). Sản xuất theo Tiu chuẩn Việt Nam TCVN 1078 1999.

Phương php sản xuất FMP:

Dng nhiệt của than Antracit, nấu chảy lỏng quặng c chứa ln (P2O5) cng với một số phụ gia trong l cao ở nhiệt độ 1400 14500C, rồi lm lạnh đột ngột bằng nước c p lực cao. Xong sấy kh tạo thnh sản phẩm c cỡ hạt < 3mm (mu xm đen), hoặc nghiền nhỏ đến cỡ hạt < 0,25 mm (mu xanh sng).

 

I. FUSED CALCIUM MAGNESIUM PHOSPHATE (FMP)

Production method:

Phosphoric rocks and some additives are heated in blast-furnace until 1400- 14500C then suddenly cooled down by high-pressure water. After being dried, the end-product is greyish black granules (granular size < 3mm) or light green powder (granular size <0.25mm)

 1- CHẤT LƯỢNG CC LOẠI PHN LN

Sản phẩm đng trong bao sợi PP trắng, c mức chất lượng:

Thnh phần chủ yếu trong sản phẩm

Đơn vị

Loại 1

Loại 2

Loại 3

Ghi ch

P2O5 hữu ch % 19 - 21 17 - 19 15 - 17  
CaO - 28 - 32 28 - 32 28 - 32  
MgO - 14 - 16 14 - 16 16 - 20  
SiO2 - 25 - 30 25 - 30 25 - 30  
Độ ẩm H2O - 1 1 1  

Cc vi lượng

Cỡ hạt cc loại

Bao gi

ppm

mm

Kg/bao

Fe, Mn, Cu, B, Zn, Mo, v.v...

Hạt < 3mm; 2 4mm; bột 0,25mm

25 kg/bao, 50 kg/bao

 

1. INDEX:

 

Item

Unit

Premium grade

First grade

Second grade

Efficient P2O5 % 19 - 21 17 - 19 15 - 17
CaO - 28 - 32 28 - 32 28 - 32
MgO - 14 - 16 14 - 16 16 - 20
SiO2 - 25 - 30 25 - 30 25 - 30
Moisture - 1 1 1

Trace elements

Fineness

Packing

ppm

mm

kg/pack

Fe, Mn, Cu, B, Zn, Mo, etc.

granules <3mm; 2-4mm; powder 0.25mm

25 or 50 kg net

Packing 50 kg in white polypropylene woven bag.

2. ĐẶC TNH CỦA PHN LN NUNG CHẢY NINH BNH

* Cung cấp chất dinh dưỡng ln (P2O5) cho cy trồng, l chất chủ yếu tạo nn cc tế bo cy cối, thc đẩy sự nẩy mầm, pht triển bộ rễ, tăng số lượng, chất lượng hạt, củ, quả v.v...

* Ngoi chất dinh dưỡng chnh l ln (P2O5), phn ln nung chảy Ninh Bnh cn được bổ sung thm cc chất dinh dưỡng khc như: CaO (vi), MgO (Magi), SiO2 (Silic) v cc chất vi lượng Mn, Cu, Zn, B, Fe, Mo, ...

- Chất vi (CaO): C tc dụng khử chua m phn, cải tạo v tăng nhanh độ ph nhiu của đất, gip cy trồng tổng hợp protein v chuyển ha chất dinh dưỡng.

- Chất magi (MgO): C tc dụng khử chua, cải tạo đất như vi l chất thiết yếu tạo nn diệp lục tố của cy, gip cy trồng tăng khả năng quang hợp, tổng hợp protein, chất đường, chất bo v.v...

- Chất Silic (SiO2): Lm tăng độ cứng vững của thn v l cy, gip cy trồng tăng khả năng chịu rt, chịu hạn, chống chịu su bệnh tốt hơn.

- Cc vi lượng: Mn, Cu, Zn, B, Fe, Mo ... Tuy hm lượng nhỏ nhưng c tc dụng thc đẩy sự pht triển ton diện của cy trồng, thiếu n cy khng thể pht triển bnh thường.

* L loại phn khng tan trong nước, m tan từ từ trong mi trường đất v dịch rễ cy tiết ra nn hạn chế được rửa tri, hiệu lực của phn ko di.

* Sản phẩm c 2 loại: bột (< 0,25mm) mầu xanh sng hoặc loại hạt (, 3mm) mầu xm đen đng trong bao PP mầu trắng 25 kg hoặc 50kg/bao gi trị sử dụng ngang nhau.

 

2. PROPERTIES:

Our FMP provides plants with phosphorus which is the main nutrient to form cells of plants, to stimulate sprouting, to improve growth of the root system, plants can gain more grains, plump seed to increase crop yields  and  quality.

Beside phosphorus as the main constituent, our FMP is supplemented with other nutrients such as: CaO, MgO, SiO2 and micronutrients such as Mn, Cu, Zn, B, Fe, Mo, etc.

         - CaO can balance the pH level of the soil, improve soil fertility quickly, promote the metabolism and the synthesis of protein of plants.

          - MgO can balance the pH level of the soil, improve soil fertility quickly as CaO. Magnesium is also the main element to form chlorophyl and improve the photosynthesis of plants.

          - SiO2 can make plants be vigorous and strong, strengthen drought resistance, disease resistance and coldness resistance.

          - Micronutrients (Mn, Cu, Zn, B, Fe, Mo, etc) are only trace elements, but they play an important role in stimulating the l growth of plants. Be lacking in those nutrients, plants cannot grow normally.

          Our FMP is insoluble in water, but dissolves slowly in the juice of roots, therefore its nutrients are released slowly into soil for plant uptake, so it can improve the efficiency and reduce leaching.

          We are providing FMP in two grades: Light green powder with the fineness <0.25mm and greyish black granules (<3mm), both are packed 25 or 50kg in white PP woven pack.

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHN LN NUNG CHẢY NINH BNH

Sử dụng thch hợp cho cc loại đất v cy trồng khc nhau: La, ng, khoai, sắn, lạc, đậu, ch, cao su, c ph, hồ tiu, du tằm, bng, dứa, ma v cc loại cy ăn quả khc v.v...

Mức bn: Ty theo trnh độ thm canh, tnh chất v độ ph nhiu của từng loại đất v cy trồng khc nhau.

* Đối với cy la v cy ngắn ngy, liều lượng trung bnh 550 800 kg/ha (tương ứng với 20 30kg/so 360m2).

* Cc loại cy cao sản, cy cng nghiệp di ngy khc c thể bn liều lượng cao hơn 600 900 kg/ha (tương ứng 25 35kg/so 360m2)

Cch bn: Đối với la v cy ngắn ngy bn lt l chủ yếu.

* Với cc cy di ngy bn ph hợp với chu kỳ sinh trưởng của cy bằng cch bới đất xung quanh hoặc lm rạch hai bn hng cy rồi rắc phn v phủ kn, hoặc bn lt trước khi trồng cy.

* C thể trộn phn ln nung chảy Ninh Bnh với cc loại phn khc (Đạm Ur, Kali, Supephotphat v.v...) theo tỷ lệ thch hợp rồi đem bn cng một lc th hiệu quả cng cao.

* Nếu ruộng cạn, nn dng phn ln nung chảy dạng bột, c thể trộn ẩm với nước hoặc cc loại phn khc trước khi bn để trnh bay bụi.

* Nếu ruộng chua trũng nhiều th c thể dng phn ln nung chảy dạng hạt.

* Khng ha nước để tưới.

Ch : Khng nn trộn với đạm sulfat (SA) để dự trữ, v c phản ứng gy tổn thất nhanh đạm.

Bảo quản: Để nơi kh ro, trnh ẩm ướt, khng hạn chế thời gian

 

3. HOW TO USE OUR FMP

Our FMP is suitable for various kinds of soil and crops such as rice, maize, potato, cassava, peanut, pea, tea, rubber, coffee, pepper, mulberry, cotton, pineapple, sugar-cane and many other fruit-trees.

Dosage is in accordance with the degree of intensive cultivation, properties and fertility of soil and kinds of plants.

Rice and short-day crops: 550- 800 kg/ha in average

High-yield or long-day crops: 600- 900kg/ha

Directions for use

Basic application for rice and short-day crops.

In regard to long-day crops, fertilizer should be applied under the soil surface surrounding each tree or side-dressed between rows, at the time of planting or in accordance with the growth periods of plants.

Our FMP can be blended with other fertilizers (urea, potassium, superphosphate, etc) in the appropriate proportion then applied for higher efficiency.

For dry field, powder fertilizer is preferable. It can be blended with water or other fertilizers to advoid being blown all around.

For flooded field, granular FMP is preferable.

Don't dissolve FMP in water to sprinkle.

Note: It shouldn't blend FMP with ammonium sulphate and leave for storage because there is a reaction that causes the loss of ammonium sulphate.

Storage: In dry place, it can be kept for a very long time.

II.PHN ĐA DINH DƯỠNG NPK NINH BNH

ĐẶC TNH CỦA PHN ĐA DINH DƯỠNG NPK NINH BNH

* Cung cấp cc chất dinh dưỡng chủ yếu cho cy trồng: Đạm, ln, kali.

* Được bổ sung thm cc chất dinh dưỡng khc rất cần thiết cho cy trồng: CaO (vi), MgO (Magi), SiO2 (Silic), S (Lưu huỳnh) v cc chất vi lượng Mn, Cu, Zn, B, Fe, Mo ...

* Thnh phần phn ln trong phn t tan trong nước, m tan từ từ trong mi trường đất v dịch rễ cy tiết ra nn t bị tổn thất, hiệu lực của phn ko di.

* Cải tạo đất chua, chua phn, giảm rong ru

* Gip cy trồng tăng khả năng quang hợp rất tốt, tổng hợp protein, chất đường, chất bo.

* Tăng độ cứng vững chắc của thn cy v l cy, chống chịu su bệnh tốt. Tăng khả năng chịu rt, chịu hạn của cy trồng, chất lượng nng sản tốt.

* Sản phẩm c dạng hạt từ 0 4 mm, c 3 mầu ring biệt hoặc 1 mầu đng bao PP mầu trắng (25kg/bao hoặc 50kg/bao). Phn kh, rời rất dễ bn, khng bị vn hn vn cục trong qu trnh bảo quản.

  II. NPK FERTILIZER

PROPERTIES:

- It supplies plants with the main necessary nutrients such as: nitrogen, phosphorus and potassium.

- It is supplemented with other essential  nutrients: CaO, MgO, SiO2, S, and micronutrients.

- Phosphate in our NPK is hardly soluble in water, but it is released slowly into soil for plant uptake, so improves efficiency and reduces leaching.

- It can balance the pH level of the soil, stunt the growth of algae and other aquatic plants.

- It can improve the photosynthesis, the synthesis of protein, lipid and glucid of plants.

- It can make plants be vigorous and strong, strengthen drought resistance, disease resistance and coldness resistance, to  increase  crop  yields  and  quality.

Our NPK is granular fertilizer with the fineness of  0- 4mm. It is provided in 1 or 3 clours and in white PP woven pack (25 or 50kg/ pack). Our fertilizer is dry,  easy to apply and not lumpy in storage.

Ch :

* Phn đa dinh dưỡng NPK Ninh Bnh dng bn cho cc loại cy trồng khc như: c ph, cao su, cy ăn quả, rau xanh, đậu đỗ, c chua... rất tốt.

* Ty theo mức độ thm canh v điều kiện thổ nhưỡng c thể tăng hoặc giảm lượng phn bn ph hợp.

* Phải trộn đều từng bao trước khi bn, bn vi đất hoặc bn lt su, khng ha nước để tưới.

* Bảo quản: Bao b kn, để nơi kh ro, trnh ẩm ướt.

 

Notes:

- Our NPK is also appropriate for other plants such as coffee, rubber, fruit-trees, vegetables, various kinds of pea, tomato, etc.

- According to the degree of cultivation and pedological conditions, the dosage can be up and down.

- Each pack should be turned up before using, fertilizer should be drilled into deep layers of the soil and shouldn't be dissolved in water to sprinkle.

-Storage: Keep in tight pack, dry place.