TCVN 5142:2008 (CODEX STAN 229-1993, Rev.1- 2003)

Số hiệu:
TCVN 5142:2008 (CODEX STAN 229-1993, Rev.1- 2003)
Tiêu đề, tóm tắt:
Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Các phương pháp khuyến cáo.
Thay thế cho: 
TCVN 5142:1990 
Số trang: 
30 
Tên nguyên liệu: 
Phân tích dư lượng TBVTV 
Nguyên liệu: 
SX Thuốc Bảo vệ thực vật 
Và: 
Tình trạng (A: Hiệu lực; H: Hủy): 
Thay thế bằng: 
Số lượt xem:
63
Tài liệu đính kèm:
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,