Báo cáo công bố thông tin về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam năm 2020

11:15' AM - Thứ năm, 19/08/2021
Báo cáo công bố thông tin về thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam năm 2020

Thực hiện quy định về công bố thông tin theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam kính gửi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Bộ kế hoạch và Đầu tư báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tập đoàn năm 2020 (Biểu số 6 theo file đính kèm).

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,