Báo cáo trách nhiệm xã hội năm 2017

Báo cáo trách nhiệm xã hội năm 2017 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Báo cáo Tài chính Hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 (đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính công ty Mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Báo cáo tài chính công ty Mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 (đã được kiểm toán)

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Ngày 05 tháng 02 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Ban hành Nghị định số 20/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Kèm theo Nghị định là Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,