Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Tập đoàn tại Công ty CP XNK Hóa chất Miền Nam

Quyết định số 17/QĐ-HCVN ngày 21/01/2020 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt Phương thức chuyển nhượng chào bán cạnh tranh phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hóa chất miền nam, Ban tổ chức chao bán như sau:

Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của VINACHEM tại Cty CP Pin Hà Nội

Quyết định số 14/QĐ-HCVN ngày 21/01/2020 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt Phương thức chuyển nhượng chào bán cạnh tranh phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

Ban hành Quy chế trả lương, tiền thưởng đối với NQL Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Căn cứ Nghị định số 20/2018/NĐ-CP, ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Chính Phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Báo cáo kết quả bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin báo cáo kết quả đấu giá bán cổ phần của công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu vào ngày 31/12/2019

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP Ắc quy Tia Sáng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Ắc quy Tia Sáng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu được tổ chức vào ngày 16/12/2019

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP Pin Hà Nội

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá cổ phần ủa Công ty Cổ phần Pin Hà Nội do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu được tổ chức vào ngày 16/12/2019
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,