Thông báo bán dấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ

09:56' AM - Thứ năm, 13/06/2019
Thông báo bán dấu giá cổ phần của VINACHEM tại Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ

Hồ sơ bao gồm:

1. Bản công bố thông tin

2. Quyết định phê duyệt chuyển nhượng vốn

3. Quyết định phê duyệt tái cơ cấu VINACHEM

4. Xác nhận cổ phần hiện đang thuộc sở hữu của ViNACHEM

5. Chứng thư thẩm định giá

6, Báo cáo tài chính Công ty CP Tư vấn ĐT % XD Mỏ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2017 (đã được kiểm toán)

7. Báo cáo tài chính Công ty CP Tư vấn ĐT % XD Mỏ cho năm tài chính kết thúc 31/12/2018 (đã được kiểm toán)

8. Báo cáo tài chính Công ty CP Tư vấn ĐT % XD Mỏ tại ngày 31/3/2019

9. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VINACHEM

10. Điều lệ tổ chức và hoạt động của VINACHEM

11. Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ

12. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ

13. Quy chế đấu giá

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,