Đặc tính kỹ thuật Chất điều hoà sinh trưởng của VIPESCO

Tiêu đề:
Đặc tính kỹ thuật Chất điều hoà sinh trưởng của VIPESCO
Tóm tắt:
Chất điều hòa sinh trưởng
Loại đặc tính: 
Thuốc bảo vệ thực vật 
Số lượt xem:
195

Chất điều hoà sinh trưởng

NO

TRADE NAME
TÊN THƯƠNG MẠI

FORMULATION
DẠNG SP

COMMON NAME
HOẠT CHẤT

1

LIBSPRAY

SL - DD

NPK + Ca + Mg + Mn + Zn + Cu + B + Ni + Mo

2

LINK

SL - DD

PHYTOGENIC HORMON + MICRO NUTRIENT

3

VIKIPI

WP - BTN

NAA + NOA +ZnSO4 + CuSO4 + NPK

4

VIMOGREEN

WP - SL

ACID GIBBERELLIC + NPK + MICRO NUTRIENT

5

VIPAC-88

WP - BTN

NAA + NOA +ZnSO4 + CuSO4 + MgSO4 + NPK

6

VIPROM

WP - BTN

NAA + NOA +ZnSO4 + CuSO4 + NPK

7

VITDQ-40

SL - DD

NOA + ETHANOL

8

PHABELA

SL - DD

MACRO NUTRIENT + MICRO NUTRIENT

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,