Thuốc trừ cỏ của VIPESCO

Tiêu đề:
Thuốc trừ cỏ của VIPESCO
Tóm tắt:
Thuốc trừ cỏ
Loại đặc tính: 
Thuốc bảo vệ thực vật 
Số lượt xem:
568

Thuốc trừ cỏ

NO

TRADE NAME
TÊ THƯƠNG MẠI

A.L (%)

FORMULATION
DẠNG SP

COMMON NAME
HOẠT CHẤT

1

VI 2,4D

60 - 72

SL - DD

2,4-D

2

VI 2,4D

80

WP - BTN

2,4-D

3

VIBUTA

5

G - H

BUTACHLOR

4

VIBUTA

32 - 62

EC - ND

BUTACHLOR

5

VIDIU

80

WP - BTN

DIURON

6

VIFOSAT

480 gr/l

SL - DD

GLYPHOSATE

7

VILAPON

80

SP - BHN

DALAPON

8

VISIMAZ

80

WP - BTN

SIMAZINE

9

VITANIL

60

EC - ND

BUTACHLOR + PROPANIL

10

SATURN

6

G - H

BENTHIOCARB

12

SUNRICE

15

WDG

ETHOXYSULFURON

12

TILLER'S

30.67

EC - ND

FENOXAPROP-P-ETHYL + 2,4-D + MCPA

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,