Thuốc trừ nấm bệnh của VIPESCO

Tiêu đề:
Thuốc trừ nấm bệnh của VIPESCO
Tóm tắt:
Thuốc trừ nấm bệnh
Loại đặc tính: 
Thuốc bảo vệ thực vật 
Số lượt xem:
2685

Thuốc trừ nấm bệnh

NO

TRADE NAME
TÊ THƯƠNG MẠI

A.L (%)

FORMULATION
DẠNG SP

COMMON NAME
HOẠT CHẤT

1

VIALPHOS

80

SP - BHN

FOSETYL-ALUMINIUM

2

VIBEN

50

WP - BTN

BENOMYL

3

VIBEN-C

50

WP - BTN

BENOMYL + COPPER OXYCLORICE

4

VICARBEN

50

SC , WP

CARBENDAZIM

5

VICARBEN-S

75

WP - BTN

CARBENDAZIM + SULFUR

6

VICURON

25

WP , SC

PENCYCURON

7

VIFUKI

40

EC - ND

ISOPROTHIOLANE + ISOBENFOS

8

VIFUSI

40

EC - ND

ISOPROTHIOLANE

9

VIHINO

40

EC - ND

EDIFENPHOS

10

VIKITA

10

G - H

IPROBENFOS

11

VIKITA

50

EC - ND

IPROBENFOS

12

VILAXYL

35

WP - BTN

METALAXYL

13

VIMANCOZ

80

WP - BTN

MANCOZEB

14

VIMIX

13.1

SL - DD

VALIDAMYCIN + NAA + NOA +...

15

VIMONYL

72

WP - BTN

METALAXYL + MANCOZEB

16

VIRAM-PLUS

50

SC - HP

THIRAM + CARBENDAZIM

17

VIROVAL

50

WP - BTN

IPRODIONE

18

VIROXYL

58

WP - BTN

METALAXYL + COPPER OXYCHLORIDE

19

VITHI-M

70

WP - BTN

THIOPHANATE METHYL

20

VIVADAMY

3 - 5

SL - DD

VALIDAMYCIN

21

VIVADAMY

5

SP - BHN

VALIDAMYCIN

22

VIZINCOP

50

WP - BTN

ZINEB + COPPER OXYCHLORIDE

23

VIZINES

80

WP - BTN

ZINEB + SULFUR

24

BACTOCIDE

12

WP - BTN

STREPTOMYCIN + COPPER OXYCHLORIDE

25

CUPENIX

80

WP - BTN

MANCOZEB + COPPER OXYCHLORIDE

26

DINASIN

6.5

SC - HP

MAFA

27

ĐỒNG OXYCLORUA

30 - 80

WP - HP

COPPER OXYCHLORIDE

28

ĐỒNG OXYCLORUA

50

SC - HP

COPPER OXYCHLORIDE

29

FUJI-ONE

40

EC - ND

ISOPROTHIOLANE

30

NEW-KASURAN

16.6

WP - BTN

KASUGAMYCIN + COPPER OXYCHLORIDE

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,