Hoạt động công đoàn quý I/ 2011 của công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

07/04/2011 03:25' PM
Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2011, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (CĐ CN HCVN) đã tham gia cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (TĐ HCVN) chỉ đạo các công ty thành viên phát huy những thành quả đạt được của năm 2010, tập trung mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2011.

CÔNG ĐOÀN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VIỆT NAM HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG NĂM 2011

28/02/2011 03:10' PM
Thực hiện Nghị quyết 5b ngày 8/7/2005 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về đẩy mạnh công tác Bảo hộ lao động (BHLĐ) của tổ chức công đoàn trong tình hình mới, công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam xác định công tác BHLĐ là nhiệm vụ quan trọng của kế hoạch công tác năm 2011, Ban thường vụ công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã đề nghị các cơ sở chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch công tác BHLĐ năm 2011 của đơn vị, cần căn cứ vào Nghị quyết 5b (08/07/2005) của Ban chấp hành TLĐ về đẩy mạnh công tác BHLĐ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

CÔNG ĐOÀN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VIỆT NAM HƯỚNG DẪN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THỰC HIỆN MỨC TIỀN KHEN THƯỞNG TỔNG KẾT NĂM 2010

28/02/2011 03:10' PM
Căn cứ hướng dẫn số 2236/HD-TLĐ ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện thẩm quyền quyết định khen thưởng và mức tiền thưởng áp dụng trong tổ chức công đoàn, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tạm thời hướng dẫn thực hiện mức tiền thưởng áp dụng khen thưởng tổng kết năm 2010.

CÔNG ĐOÀN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VIỆT NAM TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KHẢO SÁT TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM TẠI CÁC CƠ SỞ

28/02/2011 02:34' PM
Để kịp thời nắm bắt được những khó khăn của các doanh nghiệp và tư tưởng của người lao động, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã đề nghi các đồng chí Chủ tịch công đoàn cơ sở báo cáo nhanh một số nội dung liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động trong 2 tháng đầu năm 2011.

CÔNG ĐOÀN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GẶP MẶT CÁN BỘ NỮ CƠ SỞ

28/02/2011 02:33' PM

Thực hiện chương trình công tác của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam năm 2011, nhân dịp kỉ niệm 101 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2011), 1971 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ban thường vụ Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ nữ chủ chốt, cán bộ nữ công khu vực phía Bắc (Từ Đà Nẵng trở ra).

CĐ CNHCVN hướng dẫn CĐCS triển khai công tác phát triển đoàn viên và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2011

24/01/2011 03:04' PM
Thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội lần thứ I Công đoàn Công thương Việt Nam và chương trình công tác năm 2011 của ban chấp hành Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam khóa VIII về việc phát triển Đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2011, Ban thường vụ công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đề nghị công đoàn cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên mới, đoàn viên công đoàn danh dự.

CĐ CNHCVN hướng dẫn công tác nữ công năm 2011

24/01/2011 02:54' PM
Năm 2011 là năm đầu tiên của thập niên mới, là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng cộng sản Việt Nam, bầu cư Quốc hội khóa XIII và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2015… Thực hiện công văn 491/HD-CĐCT, ngày 28/12/2010 của công đoàn Công thương Việt Nam, căn cứ tình hình thực tế, Ban thường vụ Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã hướng dẫn công đoàn cơ sở triển khai công tác nữ công năm 2011.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,