Đại hội Công đoàn cơ quan Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022

02:06' PM - Thứ hai, 12/06/2017

Ngày 09/6/2017, Công đoàn cơ quan Tập đoàn đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 nhằm tổng kết, đánh giá những hoạt động công tác công đoàn nhiệm kỳ VII, chỉ ra hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm từ quá trình tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội VII. Đồng thời xác định mục tiêu nhiệm vụ và phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ VIII giai đoạn 2017-2022, tiếp tục xây dựng Công đoàn cơ quan Tập đoàn ngày càng vững mạnh, hoạt động ngày càng hiệu quả góp phần tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; Nguyễn Gia Tường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tâp đoàn; Vũ Tiến Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, HĐTV, Ban giám đốc, Trưởng, Phó các ban và toàn thể đoàn viên công đoàn cơ quan Tập đoàn.

Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2002 nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song Ban chấp hành công đoàn cơ quan đã chủ động tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động của tổ chức công đoàn trong điều kiện cụ thể của cơ quan, chất lượng phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả góp phần cải thiện về tinh thần, động viên, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tham gia vận động và triển khai cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tổ chức để đoàn viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về tổ chức công đoàn, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, đào tạo nhằm tạo điều kiền cho đoàn viên tăng thêm kiến thức hiểu biết về công việc và xã hội, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, các nội quy của cơ quan.

Công đoàn đã chủ động đề xuất tham gia, góp ý xây dựng hoàn thiện một số văn bản, quy chế, quy định của cơ quan và của Tập đoàn liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn. Hàng năm, công đoàn cơ quan vẫn thường xuyên cùng các bộ phân chuyên môn rà soát lại các quy chế, quy định đề đề nghị bổ sung, điều chỉnh ngày càng phù hợp hơn và cố lợi cho CBVC, người lao động, phối hợp với chính quền tổ chức Hội nghị Người lao động định kỳ hàng năm. CBVC được thảo luận dân chủ góp ý cho Thỏa ước lao động tập thể, cho việc hoàn thiện các quy chế của Tập đoàn.

Ban chấp hành Công đoàn thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Đoàn viên công đoàn, phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt các quy chế, quy định của cơ quan thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những nội dung mới tạo điều kiện cho cán bộ viên chức, người lao động có thêm thu nhập, phấn khởi, yên tâm công tác.

Công đoàn cơ quan đã kịp thời triển khai các hoạt động theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, xây dựng kế hoạch, trong đó có sự phân công, giao nhiệm vụ cho các ban tham mưu của Công đoàn và cán bộ thực hiện; thông báo đến các Công đoàn bộ phận để động viên toàn thể cán bộ đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các hoạt động. Vận động đoàn viên công đoàn hưởng ứng các đợt thi đua do cơ quan tổ chức, tích cực tham gia ủng hộ “quỹ vì người nghèo”, sẵn sàng ủng hộ nhân dân vùng bão lụt, phong trào từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.

Với những thành tích trên, trong nhiệm kỳ qua, công đoàn Cơ quan Tập đoàn ba năm được tặng cờ Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Công đoàn cơ quan Tập đoàn tiếp tục phối hợp vận động toàn thể cán bộ viên chức cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, làm chủ, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, tích cực học tập, nâng cao chất lượng công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chăm lo xây dựng văn hóa doanh nghiệp, vận động CBVC thực hành tiết kiệm, hưởng ứng các phong trào thi đua, thực hiện chương trình hành động của Tập đoàn. Tiếp tục vận động CBVC hưởng ứng phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm bồi dưỡng kiện toàn đội ngũ cán bộ công đoàn, tìm biện pháp để hoạt động công đoàn phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn. Chăm lo đời sống vật chất, tình thần cho đoàn viên, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, các hoạt động xã hội từ thiện, thu nhập của người lao động ngày càng được cải thiện. Phấn đấu đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc hàng và có ít nhất 03 đoàn viên được tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Gia Tường - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn

phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Gia Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà công đoàn cơ quan đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa quan. Bên cạnh các mặt làm được, đồng chí Nguyễn Gia Tường cũng chỉ ra các hạn chế tồn tại mà Công đoàn cơ quan cần khắc phục và nêu lên một số định hướng cho hoạt động Công đoàn cơ quan trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu Ban chấp hành nhiệm kỳ VIII cần cố gắng hơn nữa, hoạt động tích cực hơn nữa để các phong trào thi đua sôi nổi hơn, giúp lãnh đạo Tập đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNVC được tốt hơn. Công đoàn cơ quan cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để đoàn viên hiểu và chia sẻ với lãnh đạo Tập đoàn trong giai đoàn khó khăn này. Động viên đoàn viên cố gắng phấn đấu để vượt qua khó khăn, nêu cao tình thần đoàn kết, trách nhiệm, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua để gắn kết đoàn viên với tổ chức công đoàn. Cần rà soát lại những nội quy quy chế đã ban hành xem nội quy, quy chế chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung thì đề xuất với lãnh đạo chỉnh sửa cho phù hợp. Ban chấp hành phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng đồng chí sao cho mỗi cá nhân thấy rõ trách nhiệm của mình trong Ban chấp hành, để từ đó cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao giúp Ban chấp hành hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt với nhiệm vụ phối hợp với ban điều hành. Cần cụ thể hóa những nội dung nghị quyết đại hội VIII thành những hoạt động phù hợp với điều kiện của cơ quan, đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động sao cho phong phú, thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào cũng như hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, chính trị được giao. Đẩy mạnh phát động và không ngừng đổi mới các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo nhằm khích lệ cán bộ viên chức trong cơ quan phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội dung thi đua phải dễ hiểu, dễ thực hiện và phù hợp với điều kiện cơ quan tập đoàn. Tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, đảm bảo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng trước yêu cầu nhiệm vụ mới ngày càng cao, ngày càng phức tạp để giải quyết những khó khăn, đảm bảo ổn định trong thời gian tới.

Tại Đại hội các đại biểu đã tham gia thảo luận đóng góp vào các văn kiện quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và góp ý về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn khóa VIII

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, thẳng thắn và công khai, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 05 đồng chí là những gương mặt tiêu biểu, có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, tâm huyết trong các hoạt động công tác công đoàn và 04 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,