Đảng ủy VINACHEM: Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK

12/11/2021 09:36' AM
Ngày 11/11/2021, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 07/6/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện chuyển đổi số tại doanh nghiệp.

Đảng ủy VINACHEM: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện mục tiêu kép

14/10/2021 03:26' PM
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế trong và ngoài nước. Với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn, bằng sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên, toàn Tập đoàn đã duy trì sản xuất, đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế: trong 9 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 27,5%, doanh thu tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2020; lợi nhuận đạt 312 tỷ đồng. Các đơn vị thuộc Đề án 1468 giảm lỗ 1.869 tỷ đồng; các đơn vị còn lại lãi 1360 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2020; thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ nông nghiệp; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra của Đảng

12/10/2021 07:56' AM
Ngày 11/10/2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Hoá chất Việt Nam ban hành Công văn số 546-CV/KTĐUTĐ về việc tuyên truyền 73 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (ngày 16/10/1948 - ngày 16/10/2021). Cổng thông tin Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đăng tải nội dung Đề cương tuyên truyền để các chi, đảng ủy trực thuộc triển khai, thực hiện.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường công tác lãnh đạo phòng chống đại dịch Covid-19 trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

31/08/2021 10:42' AM
Ngày 27/8/2021, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐUK về tăng cường lãnh đạo phòng chống đại dịch Covid-19 trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Cổng thông tin điện tử Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương gửi Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối

23/08/2021 11:09' AM
Ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các doanh nghiệp, ngân hàng thuộc Đảng bộ Khối trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngày 20/8/2021, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã gửi Thư thăm hỏi, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối trân trọng đăng tải toàn văn nội dung Thư.

Đảng ủy VINACHEM: Kết luận của BTV về đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

20/07/2021 05:11' PM
Ngày 19/7/2021, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có Kết luận số 29-KL/BTVĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy về đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung cụ thể như sau:

Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam: Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021

16/07/2021 11:08' AM
Với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn, bằng sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên, toàn Tập đoàn đã đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế: trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 41%, doanh thu tăng 47% và lợi nhuận các đơn vị phân bón không thuộc Đề án 1468 gấp 04 lần so với cùng kỳ năm 2020, lỗ các đơn vị thuộc về án 1468 giảm 45% so với cùng kỳ năm 2020; thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ nông nghiệp; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón có nhiều khởi sắc.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,