Đại hội Chi bộ Ban Đầu tư Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2022

03:11' PM - Thứ sáu, 12/06/2020

Ngày 12/6/2020, tại trụ sở Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Chi bộ Ban Đầu tư Xây dựng đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Phùng Quang Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn và các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Ban Đầu tư Xây dựng.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ, đồng chí Nguyễn Tuấn Dũng - Bí thư chi bộ cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua chỉ bộ luôn chú trọng việc nghiên cứu, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyêt, quyết định, kết luận của Đảng ủy và các cơ quan quản lý nhà nước để tổ chức thực hiện, với mục tiêu hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao năng lực, trách nhiệm và phát huy khả năng của mỗi đảng viên trong Chi bộ để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ của Đảng ủy và Lãnh đạo Tập đoàn phân công. Các nhiệm vụ chuyên môn được giao đều cơ bản được hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

Thông qua sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, Cấp ủy thường xuyên phổ biến các văn bản, hướng dẫn, Chỉ thị, Nghị quyết của Đáng, các cơ quan cấp trên đến từng đáng viên trong Chỉ bộ về việc thường xuyên trau dồi, nâng cao về tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống: bên cạnh đó, luôn nhắc nhở các đẳng viên trong Chỉ bộ sống, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tắm gương Hồ Chí Minh đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham những, lãng phí. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lỗi sống. Từ những nỗ lực trên, trong Chỉ bộ Ban ĐTXD không có các hiện tượng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tham nhũng, lãng phí...

Việc phổ biến, quán triệt và lãnh đạo đẳng viên thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã được Chỉ bộ triển khai kịp thời, phù hợp với thực tiễn. Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, bám sát mục tiêu đầu tư phát triển của Tập đoàn để chỉ đạo, triển khai thực hiện. Thực hiện tốt công tác phát hiện ngăn ngừa và đấu tranh với các biểu hiện về tư tưởng và hành vi trái với quan điểm, chủ trương, đường lỗi của Đăng cũng như chính sách và pháp luật của Nhà nước. Việc nắm bắt tình hình tư tướng và diễn biến tư tưởng của đảng viên được thực hiện thường xuyên liên tục thông qua các buổi sinh hoạt chỉ bộ thường kỳ.

Chi bộ đã thực hiện tốt công tác xây dựng chỉ bộ trong sạch vững mạnh gắn liền với xây dựng chính quyên cũng như các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh kèm theo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác phê bình và tự phê bình được thực hiện nghiêm túc và thường xuyên. Phát huy tối đa nguyên tắc tập trung dân chủ trong tô chức và hoạt động của chỉ bộ. Chế độ sinh hoạt đảng được duy trì định kỳ hàng tháng, nội dung sinh hoạt định kỳ bám sát với tình hình thực tiễn, chất lượng được nâng cao đáp ứng yêu cầu công việc đề ra.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, Chi bộ Ban Đầu tư Xây dựng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, kỷ luật trong Chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ và vai trò tiên phong gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các chương trình kế hoạch. Chi bộ phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm và cả nhiệm kỳ; 100% các đảng viên trong chi bộ được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện kiểm tra, giám sát đảng viên trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 và thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định về công tác kiểm tra giám sát.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phùng Quang Hiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ Ban Đầu tư Xây dựng, đồng thời đánh giá cao sự đoàn kết, chủ động, trách nhiệm của cấp ủy Chi bộ trong lãnh đạo toàn thể đảng viên, công chức của Ban để hoàn thành tốt chức năng tham mưu giúp Tập đoàn về công tác đầu tư xây dựng. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Phùng Quang Hiệp đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo triển khai thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng kế hoạch thực hiện, quán triệt đến từng cán bộ đảng viên trong Chi bộ các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên qun đến công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng vên trong Chi bộ đã bầu đồng chí Nguyễn Tuấn Dũng, trưởng ban giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Quốc Anh giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội cũng đã bầu 05 đồng chí đảng viên chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,