Đại hội Đảng bộ Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam: Giá trị Sản xuất công nghiệp tăng 14%

01:23' PM - Thứ sáu, 19/06/2020

Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức ngày 19 tháng 6 năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm, thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới và bầu BCH khóa XV nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại đại hội có đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; cùng 156 đảng viên tại 06 chi bộ Công ty cũng đã về dự đại hội.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn ghi nhận và biêu dương những kết quả đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đạt được

Đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển”, với chủ đề: “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh; Phát huy ý chí, nội lực của tập thể cán bộ công nhân viên; đẩy mạnh, tăng cường sức sáng tạo của người lao động thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững”, Đảng bộ Công ty đề ra 07 mục tiêu tổng quát:

Một là, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hai là, phát triển ổn định, bền vững theo hướng tập trung, hiện đại có những bước đi thích hợp trong quy hoạch và phát triển của TP. HCM, Tập đoàn, Nhà nước. Tập trung vào lĩnh vực cốt lõi là sản xuất kinh doanh săm lốp xe các loại và các vật tư, bán thành phẩm phục vụ ngành công nghiệp cao su.

Ba là, tăng tính hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập kinh tế khu vực, thế giới.

Bốn là, đầu tư chiều sâu, tăng cường chất lượng và năng suất lao động đối với nhóm sản phẩm truyền thống. Đầu tư sản phẩm mới có hàm lượng chất xám cao, có giá trị lớn và có hiệu quả cao như: Lốp xe máy không săm, lốp Radial (bán thép và toàn thép).

Năm là, củng cố, hoàn thiện và duy trì ổn định thị phần các sản phẩm chủ lực đối với thị trường trong nước và tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu.

Sáu là, đảm bảo đủ việc làm, đời sống CBCNV ngày càng được cải thiện; phấn đấu mức thu nhập bình quân tăng bình quân 6%/năm.

Bảy là, sản xuất kinh doanh có lợi nhuận theo mục tiêu Đại hội đồng Cổ đông.

Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền

Đảng bộ Công ty CP Công nghiệp cao su Miền Nam (Casumina) là đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp công nghiệp Trung ương tại TP Hồ Chí Minh, nay trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam với 162 đảng viên sinh hoạt tại 06 chi bộ thuộc đảng bộ Công ty.

Đồng chí Nguyễn Minh Thiện, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty đã thông qua báo cáo chính trị tại Đại hội. Báo cáo chính trị khẳng định trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XIV đề ra. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do sự biến động giá cả nguyên vật liệu theo xu hướng tăng do biến động của giá dầu thế giới. Tính cạnh tranh khốc liệt đối với nhóm sản phẩm truyền thống (săm lốp xe đạp, xe máy) với sự xuất hiện hàng loạt cơ sở sản xuất nhỏ lẻ và các thương hiệu nhập khẩu từ các nước Đông Nam Á đã làm Công ty mất dần thị phần…đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, thu nhập, việc làm, tâm lý niềm tin của người lao động”. Nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu và đồng thuận của cán bộ, đảng viên, người lao động, Công ty cổ phần CN Cao su Miền Nam đã cố gắng duy trì mức tăng trưởng về doanh thu, tận dụng nguồn lực nội tại nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất trong điều kiện vừa duy trì sản xuất, vừa đầu tư mới.

Thành công nổi bật của Đảng bộ Công ty cổ phần CN Cao su Miền Nam trong nhiệm kỳ 2015-2020 là đã phối kết hợp chặt chẽ cùng chính quyền và các tổ chức đoàn thể duy trì ổn định mọi mặt đời sống của Người lao động, quyết tâm theo đuổi đến cùng mục tiêu chung của Casumina: Duy trì và phát huy tối đa vai trò của các tổ chức đoàn thể, đồng hành cùng với HĐQT, Ban tổng giám đốc đề ra những giải pháp nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong hoạt động SXKD của Công ty.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ vừa qua: Giá trị SXCN (theo giá thực tế): tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2015-2020 là 14%/năm; Tổng doanh thu, mức tăng trưởng bình quân của Công ty là 8%/năm.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chăm lo, phát triển và củng cố. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đảm bảo là vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị ở đơn vị. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ; đặc biệt công tác phát triển Đảng luôn được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện đảm bảo về chất lượng. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức kết nạp đảng cho 49 quần chúng ưu tú. Số đảng viên mới kết nạp đều được bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty đã đạt danh hiệu nhiều danh hiệu như: Đảng bộ“Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”năm 2015. Nhiều bằng khen của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ TP HCM do Đảng bộ Công ty đã có nhiều thành tích trong công tác thực hiện tốt việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015- 2016; Năm 2017 Bằng khen của Đảng bộ TPHCM khen tặng về đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2012-2016”…

Đại hội cũng thảo luận và rút ra các bài học kinh nghiệm về giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong cán bộ công nhân viên. Giữ vững vai trò của tổ chức Đảng, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp; Nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tế của Công ty. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, quan tâm xây dựng đội ngũ cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình; Phát huy hiệu quả vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền giáo dục quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 14%

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công ty đề ra mục tiêu về Doanh thu năm 2025 là 5.059 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu trong 5 năm dự kiến là 13%, trong đó xuất khẩu có mức tăng trưởng 16% và nội địa tăng trưởng bình quân 17%. Giá trị SXCN theo giá thực tế có mức tăng trưởng bình quân 14% đến năm 2025 là 4.925 tỷ đồng; Lợi nhuận tăng trưởng bình quân 125%/năm, đảm bảo đủ việc làm cho người lao động với mức thu nhập trên 10 triệu đồng/người/tháng.

Về công tác xây dựng Đảng: Phấn đấu hàng năm Đảng bộ được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong Đảng bộ có trên 80% tổ chức đảng và trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Kết nạp trên 6 đảng viên/ năm (kết nạp từ 30 đến 40 đảng viên/ nhiệm kỳ).

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn ghi nhận và biểu dương những cố gắng nỗ lực của toàn thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty trong thời gian qua; khẳng định sự kết hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Công ty với Ban Tổng giám đốc và các tổ chức đoàn thể theo hướng: nhanh nhạy, linh hoạt, bám sát mục tiêu trong từng thời kỳ là thước đo của năng lực lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đạt được sự đồng thuận cao và duy trì ổn định thương hiệu Casumina trong nhiều năm qua.

Trong thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn đặt ra với các doanh nghiệp sản xuất cao su nói chung và Công ty nói riêng, nhưng Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tập cũng tin tưởng và hy vọng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành khóa mới được bầu tại Đại hội và sự quyết tâm của mỗi đảng viên, cán bộ CNV- NLĐ Công ty sẽ vượt qua mọi khó khăn, cùng đồng tâm, đồng sức quyết tâm biến những mục tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra thành hiện thực.

BCH Khóa XV Đại hội đại biểu Công ty CP Công nghiệp Cao su Miền Nam

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí, với số phiếu tín nhiệm cao đồng chí Nguyễn Minh Thiện, Phó Tổng giám đốc được tái cử bầu làm Bí thư Đảng bộ Công ty khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu 11 đại biểu chính thức cùng 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

HỒNG LIÊN

CÁC DANH HIỆU, THÀNH TÍCH ĐƯỢC KHEN THƯỞNG CỦA CÔNG TY

Năm 2015: Cờ thi đua ca B Công Thương

Năm 2016: Huân chương Lao đng hng Nht; C thi đua ca Tp đoàn Hóa cht Việt Nam; Danh hiu “Doanh nghip vì người lao đng”; Sn phm ca Công ty được người tiêu dùng bình chn “Hàng vit Nam cht lượng cao 20 năm liên tiếp” Danh hiu Thương hiu quc gia (Vietnam Value) ln thứ 3;

Năm 2017 Bằng khen ca B trưởng B Công Thương cho các tp th thuc Hip hi Cao su Vit Nam đã có thành tích xut sc trong công tác đy mnh xut khu trong giai đoạn 2015- 2017;

Năm 2018 quyết đnh v vic phê duyt và công b Danh sách “Doanh nghip xut khẩu uy tín” năm 2018;

Năm 2012-2016 là một trong 5 Doanh nghip có doanh thu và li nhun cao nht Tập đoàn;

Năm 2017-2019 là một trong 5 Doanh nghip có doanh thu cao nht Tập đoàn.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,