Đảng ủy VINACHEM: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

10:44' AM - Thứ tư, 08/07/2020

Ngày 08/07/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nhằm sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện Ủy ban Kiêm tra TƯ, đại diện Đảng ủy Khối DNTƯ; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra. các đồng chí Bí thư tại các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Báo cáo kết quả quý II và 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Đảng ủy Tập đoàn. Theo đó, trong 6 tháng qua, công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các đoàn thể quần chúng tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, bám sát chủ trương, định hướng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, cụ thể: Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Hoàn thành báo cáo kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Tập đoàn năm 2019; Đảng ủy Tập đoàn có văn bản số 2001- CV/ĐU, ngày 13 tháng 3 năm 2020 yêu cầu các đảng bộ trực thuộc đăng ký công trình gắn biển chào mừng Đại hội đảng các cấp; Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng Kế hoạch về tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ... Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn đã hoàn thành quy trình kiện toàn Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 và đã được Đảng ủy Khối chuẩn y; Phê duyệt bổ sung quy hoạch các cấp ủy đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 cho 04 Đảng bộ cơ sở (Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Văn Điển; Đảng bộ Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam; Đảng bộ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất và Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân Bón Miền Nam nhiệm kỳ 2020-2025) và 01 Chi bộ cơ sở (Chi bộ Công ty Cổ phần Hóa chất và Muối mỏ Việt Lào); Triển khai quy trình rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; đồng thời xem xét, phê duyệt các đề án nhân sự cho các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở để tổ chức Đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 tại 31/31 Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và Chi bộ trực thuộc.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 đã được Đảng ủy Tập đoàn quan tâm chú trọng. Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn; Các chi, đảng bộ tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; các Chỉ thị, Quyết định, Công điện, của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về công tác phòng chống dịch Covid-19; chủ động và phối hợp chặt chẽ hơn nữa để thực hiện công tác phòng, chống dịch; ưu tiên nguồn lực, thời gian cho công tác phòng chống dịch.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết số 89-NQ/ĐU về nhiệm vụ công tác năm 2020, lãnh đạo chỉ đạo Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các công ty, đơn vị thành viên trong Tập đoàn triển khai thực hiện, phát huy tối đa thuận lợi, khắc phục khó khăn, nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công Thương, của Tập đoàn, duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch đã đăng ký với Tập đoàn.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã tập trung tháo gỡ cho một số đơn vị khó khăn; với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng ủy Tập đoàn, bằng sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên, toàn Tập đoàn đã đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, 04 đơn vị sản xuất urê, DAP (thuộc danh sách 12 dự án, doanh nghiệp kém hiệu quả của ngành Công Thương).

Hội nghị đã được nghe một số ý kiến thảo luận của một số công ty, hầu hết các ý kiến thảo luận đều tập trung vào những kết quả mà đơn vị đã thực hiện trong thời gian qua, cũng như những khó khăn mà đơn vị đang phải đối mặt để cùng nhau tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời các tham luận của các đại biểu là doanh nghiệp phân bón kiến nghị cần sửa đổi luật thuế 71 nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp mình.

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thứ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn nêu rõ, trong 6 tháng vừa qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong bối cảnh hết sức khó khăn, phức tạp. Ngoài sản xuất kinh doanh còn tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Nhưng với sự đoàn kết, hết sức nỗ lực cùng nhau vượt qua khó khăn toàn tập đoàn đã giữ được sản xuất công nghiệp, doanh thu và các chỉ tiêu khác, đồng thời đại hội Đảng các cấp đều thành công tốt đẹp. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn nhiều, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tổ chức thành công Đại hội Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới toàn Tập đoàn cùng nhau đoàn kết, hết sức nỗ lực cùng nhau vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chỉ cũng đề nghị các đơn vị cần hoàn thành sớm các hồ sơ, xây dựng các chương trình hành công thực Nghị quyết Đại hội đảng cho năm đầu tiên của nhiệm kỳ, cùng tham gia chuẩn bị với Đảng ủy Tập đoàn chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III. Đồng chí nhấn mạnh: "Từ bài học xử lý dịch bệnh vừa qua, chúng ta vẫn đảm bảo sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động và đã có kết quả. Trong thành công ấy nó thể hiện chúng ta cần phải chủ động ngay từ đầu, đánh giá được tình hình và có những giải pháp kịp thời, tranh thủ thời cơ thì sẽ đạt được những kết quả mong muốn."

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,