Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư

Mã sản phẩm: TVTK
Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO)
Thông tin sơ lược: Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình ( Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi)Lập dự án đầu tư xây dựng công trình ( Báo cáo nghiên cứu khả thi )Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Tư vấn và hỗ trợ chủ đầu tư các công việc sau:

Hoạch định chủ trương đầu tư.

Khảo sát, lựa chọn địa điểm

Lựa chọn kỹ thuật công nghệ

Quy mô, công suất dự án

Tổng mức đầu tư

Phân tích tài chính

Phân tích thị trường

Đánh giá tác động môi trường

Giải pháp phòng cháy chữa cháy

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,