Tư vấn quản lý dự án (PMC)

Tư vấn quản lý dự án (PMC)

Mã sản phẩm: TVTK
Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CECO)
Thông tin sơ lược: Hỗ trợ chủ đầu tư trong việc tư vấn quản lý dự án

Đội ngũ chuyên gia đủ năng lực để hỗ trợ chủ đầu tư trong việc tư vấn quản lý dự án:

Tư vấn giúp đỡ chủ đầu tư thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Thẩm định hồ sơ thiết kế XDCT, lập tổng dự toán

Lập hồ sơ mời đấu thầu (tư vấn, cung cấp hàng hoá, xây lắp, EPC), phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu.

Tư vấn giám sát

Kiểm định và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng.

Hướng dẫn vận hành chạy thử, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Thực hiện một số công việc khác (tổ chức thẩm định dự án đầu tư, thẩm định các dự án chi phí của công việc tư vấn yêu cầu phải lập dự toán và các công việc khác)

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,