Báo cáo đầu tư theo yêu cầu của Đoàn thanh tra Chính phủ

04:00' PM - Thứ hai, 20/06/2011

Thanh tra Chính phủ thực hiện kế hoạch công tác năm 2011 về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã có văn bản số 301/HCVN-TCKT ngày 07/4/2011 gửi các Công ty thành viên, Ban quản lý dự án về việc triển khai kế hoạch Thanh tra Chính phủ.

Để hoàn thành tốt công tác thanh tra tại Tập đoàn, Đoàn thanh tra Chính phủ yêu cầu các Công ty thuộc Tập đoàn lập và gửi các báo cáo về công tác đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2006 đến năm 2010:

- Tổng hợp dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư (biểu số 1)

- Tổng hợp dự án chậm tiến độ (biểu số 2)

- Tổng hợp dự án chậm tiến độ hợp đồng (biểu số 3)

Ngày 14 tháng 6 năm 2011, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có công văn số 591/HCVN-TCKT yêu cầu các công ty thành viên lập các báo cáo theo biểu mẫu trên và gửi về Tập đoàn (Ban đầu tư xây dựng) để tập hợp báo cáo Đoàn thanh tra Chính phủ.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,