Đoàn Thanh niên Vinachem tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

08:56' AM - Thứ sáu, 02/08/2019

Ngày 01/8/2019, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Phùng Quang Hiệp, Phó Tổng giám đốc, phụ trách Tập đoàn; Nguyễn Huy Thông, phó Chủ tịch Công đoàn CN Hóa chất VN; Nguyên Văn Quyết, phó Bí thư Đoàn khối DNTW cùng các đồng chí Bí thư, phó Bí thư, ủy viên BTV, ủy viên BCH, ủy viên ban kiểm tra Đoàn Tập đoàn và đại diện các đoàn viên ưu tú tại cá cơ sở Đoàn trực thuộc.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, theo đó, trong 6 tháng đầu năm, được sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Tâp đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Tập đoàn đã xây dựng chương trình công tác năm với những chỉ tiêu cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tập đoàn và triển khai đến toàn bộ Đoàn Tập đoàn. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng tiếp tục được triển khai sâu rộng tại các cơ sở Đoàn, triển khai và cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đáng ủy Tập đoàn và Đoàn Thanh niên Tập đoàn bằng các chương trình hoạt động cụ thể trong đoàn viên thanh niên. Công tác giáo dục truyền thống được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tỉnh thần đoàn kết, hướng về cội nguồn. Quán triệt ĐVTN trong toàn Tập đoàn gương mẫu chấp hành tốt nội quy kỷ luật lao động, quy trình quy phạm trong sản xuất, kinh doanh; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt; thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nỗ; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ tải sản trong toàn Tập đoàn.

Phong trào tuổi trẻ sáng tạo, xung kích thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị được các cơ sở Đoàn triển khai tốt, cụ thể hóa trong các lĩnh vực, đối tượng với nhiều giải pháp, nhiều hoạt động, mô hình hiệu quả góp phần hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cũng như của các đơn vị. Trong đó phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được đẩy mạnh. Phong trào “Thi đua đăng ký đảm nhận, thục hiện công trình, phần việc thanh niên” được các cơ sở đoàn hưởng ứng thực hiện. Căn cứ chỉ tiêu Đoàn cấp trên giao, Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn đã ban hành quyết định số 116-QĐ/ĐTN về giao chỉ tiêu cụ thể cho các cơ sở Đoàn để triển khai thực hiện. Theo đó, năm 2019 các cơ sở Đoàn sẽ thực hiện 01 cồng trình, phần việc cấp Khối Doanh nghiệp Trung ương, 04 công trình, phần việc cấp Tập đoàn, 10 công trình, phần việc cấp cơ sở. Kết quả trong 6 tháng đâu năm, toàn Đoàn Tập đoàn có 10 công trình cấp Tập đoàn và đoàn cơ sở. Các phong trào như "Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” được triển khai thường xuyên. Tổng cộng có 25 đợt ra quân tình nguyện vệ sinh công nghiệp, chăm sóc vườn hoa cây xanh, làm sạch cảnh quan môi trường; Tiếp tục duy trì có hiệu quả các đội thanh niên tình nguyện tại cơ sở.

Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn triển khai các hoạt động an sinh, tình nguyện vì cuộc sống cộng động tại các địa phương nơi cơ sở đứng chân; đặc biệt hướng tới đối tượng thanh niên công nhân tại đơn vị thông qua các hoạt động thiết thực. Đoàn viên thanh niên sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó như phòng chống cháy nổ, đảm bảo trật tự trị an và bảo vệ tài sản của đơn vị: Đoàn Tập đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tham gia vào mạng lưới an toàn vệ sinh viên, tập huấn đảo tạo cán bộ về an toàn, tham gia vào tổ phòng cháy chữa cháy tại đơn vị.

Với phương châm, hoạt động Đoàn góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các công ty, đơn vị thuộc Tập đoàn, các cơ sở Đoàn đã bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, phát động các phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, phát huy sáng kiến cải tiến trong sản xuất kinh doanh; động viên, khuyến khích đoàn viên thanh niên tự học, bồi dưỡng kiến thức để đáp ứng các công việc được giao. Phong trào tự học để nâng cao trình độ được duy trì tốt, nhiễu đoàn viên thanh niên đã chủ động đăng ký học bằng đại học thứ 2, trên đại học, học nâng cao trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học... Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn thường xuyên quan tâm vận động đoàn viên thanh niên có trình độ, tay nghề tốt hướng dẫn, kèm cặp, giúp đỡ đoàn viên thanh niên mới được tuyển dụng đề nhanh chóng làm quen với công việc, nắm vững quy trình công nghệ và kỹ năng nghiệp vụ cần thiết, thực hiện tốt công việc được giao.

Các cơ sở Đoàn tiên tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đầu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn đã trao danh sách 65 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Trong 6 tháng đầu năm đã có 16 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Quang Hiệp, phó Tổng giám đốc, phụ trách Tập đoàn nhấn mạnh, mặc dù 6 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh tại một số đơn vị gặp khó khăn những các hoạt động đoàn tại cơ sở vẫn được duy trì tốt, đó là sự cố gắng của toàn thể đoàn viên thanh niên đoàn Tập đoàn, thay mặt lãnh đạo đồng chí ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Đoàn thanh niên Tập đoàn. Trong thời gian tới công tác đoàn cần có nhiều hoạt động hơn nữa, các phong trào cần có chương trình cụ thể, định hướng cụ thể để đưa ra nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời điểm cụ thể, tránh chung chung để từ đó không ngừng nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn. Phối hợp với tổ chức công đoàn, chính quyền tại cơ sở phát động các phong trào nhằm tạo nguồn kinh phí để hoạt động. Tăng cường các hoạt động giao lưu tại các công ty có cùng sản phẩm, để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm không những về công tác đoàn còn cả công tác chuyên môn đồng thời đồng chí cũng khẳng định lãnh đạo Tập đoàn luôn ủng hộ, tạo điều kiện tối đã để công tác đoàn thanh niên hoạt động ngày càng tốt hơn.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,