Hội nghị Người đại diện vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam năm 2020

08:37' PM - Thứ năm, 08/10/2020

Ngày 08 tháng 10 năm 2020, tại Hà Nội, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác người đại diện vốn Tập đoàn năm 2020 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn, ông Phùng Quang Hiệp, Tổng giám đốc Tập đoàn, cùng 83 đại biểu là người đại diện phần vốn Tập đoàn tại các doanh nghiệp.

Theo báo cáo tại hội nghị, hiện có 35 doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tập đoàn, trong đó có 03 công ty là công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ; 19 công ty là công ty cổ phần do Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và 13 công ty là công ty liên kết.

Tăng cường vai trò của người đại diện vốn

Để quản lý phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp trên, Tập đoàn đang cử và ủy quyền 83 người đại diện tại các doanh nghiệp, trong đó có 35 người đại diện không chuyên trách và 48 người đại diện chuyên trách.

Đối với người đại diện không chuyên trách, Tập đoàn cử người đại diện vốn là người thuộc biên chế của Công ty mẹ -Tập đoàn Hóa chất Việt Nam để tham gia vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên công ty và có thể được cử đại diện tại không quá 02 doanh nghiệp.

Đối với người đại diện phần vốn chuyên trách, tham gia Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên công ty, Ban điều hành công ty, người đại diện chỉ được cử và ủy quyền tham gia làm đại diện vốn tại 01 doanh nghiệp.

Hiện nay, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp có sự kết hợp giữa những người đang hưởng lương tại doanh nghiệp và người đang hưởng lương tại Tập đoàn, nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý vốn và sự phối hợp giữa Tập đoàn với người đại diện, giữa người đại diện với Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên công ty, điều hành doanh nghiệp và giữa cổ đông là VINACHEM với doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Tập đoàn đã thực hiện cử mới 20 lượt người đại diện; cử lại 21 lượt người đại diện; thôi cử 20 lượt lượt người đại diện

Trong các năm qua, Tập đoàn đã thực hiện việc cử, cử lại, thôi cử làm người đại diện theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế Người đại diện phần vốn của Tập đoàn đầu tư vào doanh nghiệp khác. Đây là tiền đề quan trọng để Tập đoàn triển khai và thực hiện công tác nhân sự chủ chốt tại các doanh nghiệp thành viên, nhất là tại các doanh nghiệp do Tập đoàn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối.

Mặt khác, công tác nhân sự đối với Người đại diện đã có nhiều sự thay đổi tích cực, tạo ra cầu nối về thông tin cập nhật hơn giữa Người đại diện làm việc tại Công ty mẹ - Tập đoàn và Người đại diện làm việc tại doanh nghiệp. Đồng thời, cũng là nơi để Tập đoàn thực hiện công tác bồi dưỡng, đào tạo, luân chuyển cán bộ, tạo nguồn quy hoạch cho công tác cán bộ tại Công ty mẹ Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Tập trung chỉ đạo người đại diện với những định hướng cụ thể, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh tại các đơn vị

Trong quá trình hoạt động, Tập đoàn đã tập trung chỉ đạo người đại diện về những vấn đề quan trọng của Công ty, như: Phương hướng, chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuất kinh doanh trung và dài hạn, kế hoạch sản xuất/kinh doanh hàng năm; Nhân sự chủ chốt Công ty bao gồm: Chủ tịch HĐTV/HĐQT/Chủ tịch Công ty, Thành viên HĐTV/Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc/Giám đốc, Phó Tổng giám đốc/Phó giám đốc, Kế toán trưởng; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Tăng, giảm vốn Điều lệ; Phân chia lợi nhận; Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm; Phương án thay đổi cơ cấu, mô hình của doanh nghiệp; Công tác Tổ chức lao động, tiền lương; Phương án đầu tư góp vốn; Đầu tư xây dựng, công nghệ, an toàn lao động, môi trường…

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Các ý kiến tham luận tại hội nghị cho rằng cần sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện các quy định về quản trị nội bộ tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên, trước mắt là cần có hướng dẫn về quy trình công tác nhân sự; việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; tiếp tục kiện toàn người đại diện vốn tại doanh nghiệp theo hướng ưu tiên cán bộ có năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn để cử làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp quan trọng có quy mô lớn hoặc tại các doanh nghiệp phát sinh những vấn đề phức tạp cần có sự tham gia trực tiếp của Tập đoàn; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý cho người đại diện. Tích cực triển khai các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo, chuyên đề theo ngành, lĩnh vực cho người đại diện…

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn đã giải đáp những kiển nghị của Người đại diện vốn tại các đơn vị thành viên

Công tác Người đại diện luôn được Tập đoàn xác định là công tác trọng tâm trong hoạt động quản lý, điều hành của Tập đoàn. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kết quả sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn./.

HỒNG LIÊN

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,