Kết quả chung kết Hội thao CNLĐ VINACHEM

11:02' AM - Thứ hai, 27/06/2011

Sau hai ngày thi đấu diễn ra sôi động với các nội dung bóng bàn, cầu lông, tennis, vòng chung kết Hội thao công nhân lao động Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã kết thúc với kết quả như sau:

BÓNG BÀN

Đơn nam dưới 40

- Giải Nhất: Mai Bá Định (Cty TNHH1TV Hơi Kỹ nghệ Que hàn)

- Giải Nhì: Bùi Duy Việt (Cty TNHH 1TV Apatit Việt Nam)

- Giải Ba: Đoàn Hồng Minh (Cty CP Cao su Đà Nẵng)

- Giải Khuyến khích: Trần Thế Luân (Cty CP Phân lân NC Văn Điển)

Đơn nam trên 40

- Giải Nhất: Dương Công Yên (Cty TNHH 1TV Apatit Việt Nam)

- Giải Nhì: Nguyễn Hoàng Bắc (Cty TNHH 1TV Phân đạm & HC Hà Bắc)

- Giải Ba: Nguyễn Thế Trường (Cty CP Supe PP & HC Lâm Thao)

- Giải Khuyến khích: Lê Văn Tâm (Cty TNHH 1TV Apatit Việt Nam)

Đơn nữ dưới 40

- Giải Nhất: Hoàng Thị Thu Trang (Cty TNHH 1TV Apatit Việt Nam)

- Giải Nhì: Bùi Thị Hồng Hạnh (Cty CP Supe PP & HC Lâm Thao)

- Giải Ba: Bùi Thị Huyền Diệu (Cty CP Phân lân NC Văn Điển)

Đôi nam dưới 40

- Giải Nhất: Đoàn Hồng Minh – Phan Quốc Thịnh (Cty CP Cao su Đà Nẵng)

- Giải Nhì: Tạ Quang Anh + Dương Anh Tuấn (Cty CP Supe PP & HC Lâm Thao).

- Giải Ba: Đỗ Mạnh Hiệp + Đỗ Thành Nam (Cty TNHH 1TV Apatit Việt Nam)

- Giải Khuyến khích: Nguyễn Hoàng Sơn + Nguyễn Văn Dần (Cty CP Supe PP & HC Lâm Thao).

Đôi nam trên 40

- Giải Nhất: Dương Công Yên + Trần Mạnh Hà (Cty TNHH 1TV Apatit Việt Nam).

- Giải Nhì: Lê Văn Tâm + Phạm Tuấn Khôi (Cty TNHH 1TV Apatit Việt Nam)

- Giải Ba: Nguyễn Thế Trường + Nguyễn Thanh Minh (Cty CP Supe PP & HC Lâm Thao).

- Giải Khuyến khích: Lê Xuân Năm – Trần Châu Uyên (Cty CP Phân bón Miền Nam)

Đôi nam nữ dưới 40

- Giải Nhất: Bùi Duy Việt + Hoàng Thị Thu Trang (Cty TNHH 1TV Apatit Việt Nam).

- Giải Nhì: Nguyễn Hoàng Sơn + Bùi Thị Hồng Hạnh (Cty CP Supe PP & HC Lâm Thao).

- Giải Ba: Vương Đình Yên + Hoàng Thị Phương (Cty Phân đạm & HC Hà Bắc).

- Giải Khuyến khích: Bùi Quang Đăng – Nguyễn Đức Trí Huệ (Cty Liên doanh P& G)

Đôi nam nữ trên 40

- Giải Nhất: Mai Bá Định - Trần Thị Đức (Cty TNHH1TV Hơi Kỹ nghệ Que hàn)

- Giải Nhì: Trần Mạnh Hà + Nguyễn Thị Lộc (Cty TNHH 1TV Apatit Việt Nam).

- Giải Ba: Nguyễn Anh Phong – Lê Thị Thanh Thủy (Cty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam)

- Giải Khuyến khích: Nguyễn Thanh Minh + Phan Thị Thanh (Cty CP Supe PP & HC Lâm Thao).

CẦU LÔNG

Đơn nam dưới 40

- Giải Nhất: Đặng Tuấn Ngọc (Cty CP Phân lân NC Văn Điển)

- Giải Nhì: Đỗ Văn Lợi (Cty CP Phân lân NC Văn Điển)

- Giải Ba: Bùi Trọng Nghĩa (Cty TNHH1TV Hơi Kỹ nghệ Que hàn)

- Giải Khuyến khích: Nguyễn Duy Hà (Cty Phân đạm & HC Hà Bắc)

Đơn nam trên 40

- Giải Nhất: Nguyễn Hữu Tâm (Cty CP Phân bón Miền Nam)

- Giải Nhì: Nguyễn Vương Quý ( Cty Phân đạm & HC Hà Bắc)

- Giải Ba: Phạm Xuân Tùng (Cty Phân đạm & HC Hà Bắc)

- Giải Khuyến khích: Nguyễn Văn Sỹ (Cty CP Supe PP & HC Lâm Thao)

Đơn nữ dưới 40

- Giải Nhất: Nguyễn Thị Nhật Lynh (Cty CP Cao su Đà Nẵng)

- Giải Nhì: Nguyễn Thị Hằng (Cty Phân đạm & HC Hà Bắc)

- Giải Ba: Bùi Thị Tươi (Cty TNHH 1TV Apatit Việt Nam)

- Giải Khuyến khích: Trần Nhã Khanh (Cty CP Pin ắc quy Miền Nam)

Đơn nữ trên 40

- Giải Nhất: Nguyễn Thị Đức (Cty CP Pin ắc quy Miền Nam)

- Giải Nhì: Lưu Bích Hoài Thảo (Cty TNHH1TV Hóa chất Cơ bản Miền Nam)

- Giải Ba: Lê Thị Lan (Cty Phân đạm & HC Hà Bắc)

Đôi nam dưới 40

- Giải Nhất: Nguyễn Hồng Sơn + Vũ Anh Tuấn (Cty Phân đạm & HC Hà Bắc).

- Giải Nhì: Nguyễn Ngọc Mãi – Bùi Trọng Nghĩa (Cty TNHH1TV Hơi Kỹ nghệ Que hàn)

- Giải Ba: Hoàng Tiến Bình + Bùi Tùng Lâm (Cty CP Supe PP & HC Lâm Thao).

- Giải Khuyến khích: Nguyễn Xuân Phong + Nguyễn Hữu Bình (Cty CP Supe PP & HC Lâm Thao).

Đôi nam trên 40

- Giải Nhất: Phạm Xuân Tùng + Nguyễn Vương Quý (Cty Phân đạm & HC Hà Bắc)

- Giải Nhì: Phạm Văn Thọ + Nguyễn Văn Sỹ (Cty CP Supe PP & HC Lâm Thao).

- Giải Ba: Khúc Đình Thanh + Quách Văn Toán (Cty TNHH 1TV Apatit Việt Nam)

- Giải Khuyến khích: Đinh Công Trường + Nguyễn Văn Tiến (Cty CP Supe PP & HC Lâm Thao).

Đôi nữ dưới 40

- Giải Nhất: Lê Thị Ánh Ngọc + Nguyễn Thị Hằng (Cty Phân đạm & HC Hà Bắc).

- Giải Nhì: Bùi Thị Tươi + Lương Thanh Huyền (Cty TNHH 1TV Apatit Việt Nam)

- Giải Ba: Nguyễn Thị Phương Thảo - Phạm Thị Trân Trân (Cty Liên doanh P& G)

- Giải Khuyến khích: Trần Nhã Khanh - Nguyễn Thị Đức (Cty CP Pin ắc quy Miền Nam)

Đôi nữ trên 40

- Giải Nhất: .Lại Thị Thúy + Lê Thị Lan ( Cty Phân đạm & HC Hà Bắc).

- Giải Nhì: .Lưu Thị Xiêm + Lê Thị Thu Hương (Cty TNHH 1TV Apatit Việt Nam)

- Giải Ba: Hà Ngọc Anh – Hà Phương Hoa (Cty CP Supe PP & HC Lâm Thao)

Đôi nam nữ dưới 40

- Giải Nhất: Hoàng Đình Thắng - Nguyễn Thị Nhật Lynh (Cty CP Cao su Đà Nẵng)

- Giải Nhì: Vũ Anh Tuấn + Lê Thị Ánh Ngọc (Cty Phân đạm & HC Hà Bắc).

- Giải Ba: Nguyễn Duy Hà + Hoàng thị Phương ( Cty Phân đạm & HC Hà Bắc)

- Giải Khuyến khích: Phan Hữu Thắng - Nguyễn Thị Phương Thảo (Cty Liên doanh P& G)

Đôi nam nữ trên 40

- Giải Nhất: Hà Sơn Hà + Hà Ngọc Anh (Cty CP Supe PP & HC Lâm Thao)

- Giải Nhì: Đồng Văn Thới + Lại Thị Thúy ( Cty Phân đạm & HC Hà Bắc).

- Giải Ba: Hoàng Chí Chung + Trịnh Thị Cung (Cty TNHH 1TV Apatit Việt Nam)

- Giải Khuyến khích: Khúc Đình Thanh + Lê Thị Thu Hương (Cty TNHH 1TV Apatit Việt Nam)

TENNIS

Đôi nam dưới 40

- Giải Nhất: Đinh Như Thiều + Trần Xuân Ngọc (Cty CP Phân lân Ninh Bình)

- Giải Nhì: Nguyễn Thanh Hải + Lã Huy Đông (Cty CP Supe PP & HC Lâm Thao).

- Giải Ba: Nguyễn Hồng Sơn + Dương Văn Mạnh ( Cty Phân đạm & HC Hà Bắc).

- Giải Khuyến khích: Nguyễn Hoài Anh – Vũ Hồng Dương (Cty CP Cao su Đà Nẵng)

Đôi nam trên 40

- Giải Nhất: Phạm Ngọc Thảo + Đỗ Trọng Thân ( Cty Phân đạm & HC Hà Bắc).

- Giải Nhì: Đinh văn Trường + Bế Lâm Bắc (Cty Supe PP & HC Lâm Thao).

- Giải Ba: Ngô Văn Dũng - Nguyễn Hồng Thắng (Cty CP Cao su Đà Nẵng)

- Giải Khuyến khích: Bùi Đức Chính + Nguyễn Thiện Vinh (Cty TNHH 1TV Apatit Việt Nam)

Lãnh đạo

- Giải Nhất: Quách Đình Diệu + Trần Ngọc Bách (Cty CP Supe PP & HC Lâm Thao).

- Giải Nhì: Phạm Ngọc Bách - Nguyễn Khắc Cảm (Cty CP Cao su Đà Nẵng )

- Giải Ba: Phạm Mạnh Ninh + Phạm Gia Ngân ( Cty CP Phân lân Ninh Bình)

- Giải Khuyến khích: Lưu Thanh Tùng - Nguyễn Văn Đại (Cty CP XNK Hóa chất Miền Nam)

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,