Supe Lâm Thao vượt thách thức với 8 “chìa khóa vàng”

09:27' AM - Thứ năm, 04/07/2019

Năm 2018, trong bối cảnh chung của toàn ngành phân bón, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đặc biệt về công tác tiêu thụ sản phẩm… Chính vì vậy, để hoàn thành mục tiêu năm 2019, công ty đã tập trung vào 8 “giải pháp vàng” trong điều hành, sản xuất.

Thứ nhất: Tập trung các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, hạn chế nợ xấu và thu hồi công nợ. Tổ chức sàng lọc, sắp xếp lại hệ thống nhà phân phối, phân quyền tới hệ thống cấp 2, cấp 3 cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh phân bón trên thị trường hiện nay. Tích cực quảng bá sản phẩm, ưu tiên tăng cường công tác tiếp thị đối với sản phẩm NPK-S hàm lượng dinh dưỡng cao.

Thường xuyên bám sát và phân tích đánh giá thị trường, kiểm điểm kết quả thực hiện hợp đồng đã cam kết từng tháng, từng quý để có cơ chế, giải pháp về tiêu thụ phù hợp với từng vùng, từng thời điểm. Khai thác tối đa các loại hình phương tiện vận chuyển bằng đường sắt, đường biển có chi phí vận chuyển thấp. Xây dựng và thực hiện các cơ chế bán hàng, cơ chế khen thưởng, khuyến khích khách hàng kịp thời. Xây dựng các chế tài gắn trách nhiệm, quyền lợi ràng buộc trong công tác bán hàng và thu hồi công nợ.

Thứ 2: Lập kế hoạch, chỉ đạo, giám sát thực hiện các quy trình sản xuất sản phẩm tại các đơn vị sản xuất luôn ổn định, đảm bảo liên tục, sản xuất đạt số lượng, chất lượng, an toàn và môi trường. Cân đối giữa sản xuất, tiêu thụ và tồn kho để dự trữ đủ chân hàng cho mùa vụ. Kiểm soát chặt chẽ các định mức kinh tế kỹ thuật ở tất cả các lĩnh vực.

Thứ 3: Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, định kỳ đại tu, sửa chữa thiết bị công nghệ giúp cho công tác sản xuất sản phẩm được ổn định, liên tục, đảm bảo an toàn, đạt chất lượng cao.

Thứ 4: Tập trung quản lý tốt chất lượng sản phẩm, tiết giảm các chi phí, tăng khả năng cạnh tranh; đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, triệt để tiết kiệm. Không ngừng đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thứ 5: Tổ chức quản lý tốt và nâng cao chất lượng quản lý hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư, thiết bị từ kho dụ trữ, sản xuất đến kho bán hàng.

Thứ 6: Tổ chức tốt phong trào thi đua lao động sản xuất; động viên, khuyến khích và có chế độ khen thưởng kịp thời đối với người lao động, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản năm 2019.

Thứ 7: Tiếp tục rà soát điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động gắn với đánh giá, rà soát những điểm chưa hợp lý để bổ sung, điều chỉnh xây dựng kịp thời.

Thứ 8: Các tổ chức chính trị, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tích cực tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng học tập nâng cao trình độ, tay nghề.

6 tháng qua, với sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ có hiệu quả của lãnh đạo các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương, cán bộ, người lao động công ty nỗ lực đạt được những cơ bản nhiều chỉ tiêu để sớm về đích.

Trong năm 2018, công ty đạt lợi nhuận trước thuế 156 tỷ đồng; mức chia cổ tức 10%; nộp ngân sách 87 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt 4.060 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Giá trị xây dựng cơ bản đạt hơn 17,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 7,37 triệu đồng/người/tháng.

Nguồn: Dân Việt

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,