Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn VINACHEM

09:26' AM - Thứ ba, 28/06/2011

Ngày 22 tháng 6 năm 2011, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ký Quyết định số 236/QĐ-HCVN về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011.

Ban chỉ đạo kiểm kê, đánh giá tài sản và vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011 do Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn làm Trưởng ban và các ông, bà:

1. Ông Nguyễn Đình Khang, Tổng giám đốc - Ủy viên

2. Ông Ngô Mạnh Hoài, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc - Ủy viên

3. Ông Hoàng Văn Liễu, Phó Tổng giám đốc - Giám đốc BQLDA DAP1 - Ủy viên

4. Ông Chu Văn Tuấn, Phó Tổng giám đốc - Giám đốc BQLDA Đạm Ninh Bình - Ủy viên

5. Ông Lê Ngọc Quang, Kế toán trưởng Tập đoàn thường trực - Ủy viên

6. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Trưởng ban Đầu tư Xây dựng - Ủy viên

7. Ông Chử Văn Nguyên, Trưởng Ban Kỹ thuật - Ủy viên

8. Ông Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng ban, Tổ giúp việ HĐQT -Ủy viên

9. Bà Bùi Thị Thiện, Phó Ban Tài chính Kế toán - Ủy viên

10. Ông Nguyễn Tuấn Minh, Chánh Văn phòng - Ủy viên

11. Ông Bùi Thế Chuyên, Trưởng ban Kế hoạch Kinh doanh - Ủy viên

12. Ông Hoàng Văn Thoan, Giám đốc Trung tâm TM và DV Hóa chất - Ủy viên

13. Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất - Ủy viên

14. Ông Phạm Văn Chương, Phó ban Tổ chức Nhân sự - Ủy viên

15. Ông Bùi Sơn Hải, Bí thư Đoàn thanh niên Cơ quan văn phòng Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Ủy viên

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Ttổ chức kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 7 năm 2011 theo đúng quy định của pháp luật.

- Thẩm định, kiểm tra kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản của 03 Công ty con (Công ty TNHH một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam; Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Cơ bản miền Nam).

- Tổng hợp kết quả kiểm kê, đánh giá lại tài sản; Hoàn thành hồ sơ trình Hội đồng thành viên Tập đoàn xem xét trước khi báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Tài chính.

- Hướng dẫn, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm kê, đánh giá lại tài sản của Công ty mẹ và các Công ty con. Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kiểm kê của các Công ty con.

- Nhiệm vụ cụ thể của các Ủy viên do Trưởng ban phân công.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,