Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn VINACHEM

09:08' AM - Thứ ba, 28/06/2011

Ngày 22 tháng 6 năm 2011, ông Nguyễn Quốc Tuấn- Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã ký Quyết định số 235/QĐ-HCVN về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vón Tập đoàn Hóa chất Việt Nam gồm các ông, bà:

1. Bà Bùi Thị Thiện, Phó Ban Tài chính Kế toán - Tổ trưởng

2. Ông Trần Anh Vũ, Phó Văn phòng - Tổ viên

3. Ông Đặng Văn Trường, CV Ban ĐTXD - Tổ viên

4. Bàn Nguyễn Thị Minh Phương, CV Ban Kỹ thuật - Tổ viên

5. Bà Nguyễn Thị Xuân Quyên, CV Ban TCKT - Tổ viên

6. Bà Nguyễn Thu Hà, CV Ban TCKT

7. Bà Lê Thị Hiền, Phòng TCKT BQLDA DAP-HP - Tổ viên

8. Ông Kiều Phương, Trưởng phòng TCKT BQLDA Đạm Ninh Bình - Tổ viên

9.Bà Phạm Thị Minh Thảo, Phụ trách kế toán Trung tâm TM&DV Hóa chất - Tổ viên

10. Bà Vũ Thị Phương Lan, Phụ trách kế toán Trung tâm Thông tin KHKT Hóa chất - Tổ viên

Tổ giúp việc có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại thời điểm 0 giờ ngày 01/7/2011 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nhiệm vụ cụ thể của Tổ giúp việc do Trưởng Ban chỉ đạo phân công.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,