Giới thiệu chức danh và mẫu chữ ký của Trưởng các Ban VINACHEM

08:42' AM - Thứ ba, 18/08/2020

Căn cứ Quyết định 266/QĐ-HCVN ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc điều động và bổ nhiệm Ông Lê Hoàng giữ chức Trưởng Ban, Ban Kiểm tra Pháp chế Tập đoàn Hóa chất Việt Nam;

Căn cứ Quyết định 268/QĐ-HCVN ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc điều động, bổ nhiệm Ông Hoàng Mạnh Thắng giữ chức Trưởng Ban, Ban Tổ chức nhân sự Tập đoàn Hóa chất ViệtNam;

Căn cứ Quyết định 269/QĐ-HCVN ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc điều động, bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Minh giữ chức Chánh Văn phòng Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Căn cứ Quyết định 270/QĐ-HCVN ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc điều động, bỗ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Minh giữ chức Phó Trưởng Ban, Phụ trách Ban Tuyên giáo Truyền thông và Phát triển Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trân trọng thông báo và giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký của các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm, kể từ ngày 01/8/2020, để quý cơ quan biết và liên hệ công tác.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,