Thông báo tổ chức lớp đào tạo quản lý dự án

04:18' PM - Thứ hai, 31/10/2011

Để quán triệt việc thực hiện Nghị định của Chính phủ 113/2009/NĐ-CP về giám sát đánh giá đầu tư và Thông tư 23/2010/TT-BKH về quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư, tăng cường năng lực của cán bộ trong công tác giám sát và đánh giá các dự án Đầu tư. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ "Đánh giá dự án đầu tư" cho các đơn vị thuộc Tập đoàn.

Thành phần tham dự gồm Lãnh đạo, phụ trách và cán bộ làm công tác giám sát và đánh giá các dự án Đầu tư Xây dựng của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.

Thời gian từ ngày 07/11/2011 đến ngày 09/11/2011 tại Hội trường nhà khách Bộ Quốc Phòng, số 33A Phạm Ngũ Lão, Hà Nội.

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị gửi danh sách đăng ký cán bộ tham gia lớp học về Tập đoàn hoặc theo số Fax 04.38252995 trước ngày 04/11/2011.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,