Vinachem: Doanh thu 7 tháng đầu năm 2021 tăng 29,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 30,1% so với cùng kỳ

11:30' AM - Thứ bảy, 14/08/2021

Bẩy tháng đầu năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn đặc biệt là trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn ra đặc biệt nghiêm trọng phức tạp; nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, đặc biệt là Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước đã tập trung tháo gỡ cho một số đơn vị khó khăn; với tinh thần chủ động triển khai Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn, bằng sự nỗ lực, cố gắng của Lãnh đạo Tập đoàn, Lãnh đạo các đơn vị thành viên và của tập thể người lao động, toàn Tập đoàn đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ nông nghiệp; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; các đơn vị sản xuất kinh doanh phân bón có nhiều khởi sắc. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cộng hợp toàn Tập đoàn có chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2020; hầu hết nhóm ngành tăng ở tất cả các chỉ tiêu cơ bản; nhiều doanh nghiệp đạt hiệu quả tăng so với cùng kỳ; đặc biệt các chỉ tiêu nhóm ngành phân bón tăng cao so với cùng kỳ năm 2020: giá trị sản xuất công nghiệp tăng 47,9%, doanh thu tăng 52,5% ; tháng 7 là tháng đầu tiên trong vài năm gần đây các đơn vị thuộc án 1468 có lãi hơn 30 tỷ đồng.

Tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Tập đoàn trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021 được duy trì tương đối ổn định song song với việc đẩy mạnh đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh có mức tăng cao so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể:

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo thực tế) trong tháng 7 đạt 4.161,5 tỷ đồng bằng 145,4% so với cùng kỳ; 7 tháng đầu năm đạt 27.986,4 tỷ đồng bằng 130,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng doanh thu trong tháng 7 ước đạt 3.733 tỷ đồng bằng 122% so với cùng kỳ; 7 tháng đầu năm đạt 29.802 tỷ đồng bằng 129,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhóm ngành phân bón doanh thu tăng 52,5% so với cùng kỳ; nhóm cao su đạt mức tăng 13,2% so với cùng kỳ; nhóm Pin - Ắc quy tăng 5,2% so với cùng kỳ;

Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn tháng 7 ước lãi 137 tỷ đồng; 7 tháng năm 2021 ước lãi 221,654 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế của hầu hết các nhóm ngành đều có mức tăng trưởng khá; 03 đơn vị thuộc đề án 1468 lợi nhuận 30 tỷ đồng; Các đơn vị không thuộc đề án 1468 lợi nhuận tháng 7 đạt 107,287 tỷ đồng, 7 tháng đầu năm đạt 1.206,025tỷ đồng, tăng 37,9% so với cùng kỳ 2020 và bằng 79,6% so với kế hoạch năm 2021.

Sản xuất phân bón tại Công ty DAP - Vinachem

Trong 7 tháng đầu năm Vinachem đã sản xuất và cung ứng ra thị trường hơn 2,3 triệu tấn phân bón và hoá chất bảo vệ thực vật, gần 2 triệu sản phẩm săm lốp ôtô, xe máy các loại… đáp ứng nhu cầu thị trường và đảm bảo các cân đối lớn về hàng hoá trong nước.

Phát huy vai trò doanh nghiệp nòng cốt của ngành Hoá chất, Vinachem đã đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế, thực hiện tốt vai trò của Tập đoàn trong việc bình ổn giá phân bón phục vụ nông nghiệp; đảm bảo việc làm và thu nhập cho hơn 28.000 người lao động./.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,