Vinachem: Hội nghị sơ kết quý III và 9 tháng đầu năm 2019

09:20' AM - Thứ hai, 14/10/2019

Ngày 12/10/2019, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị giao ban quý III nhằm đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019. Ông Phùng Quang Hiệp - Phó Tổng giám đốc phụ trách Tập đoàn chủ trì Hội nghị. Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An tới dự, chỉ đạo Hội nghị.

Quý III/2019, các đơn vị thuộc Vinachem tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Đó là khó khăn về nguyên liệu đầu vào, vốn và điều kiện sản xuất, cũng như khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Do vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý III và 9 tháng đầu năm của toàn Tập đoàn đạt được không cao so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế quý III ước đạt 10.481 tỷ đồng, giảm 1,3% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng ước đạt 32.621 tỷ đồng, bằng 67,6% so với kế hoạch năm, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu quý III ước đạt 10.778 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng ước đạt 34.145 tỷ đồng, bằng 68,5% kế hoạch năm, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn quý III và 9 tháng không đạt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, toàn Tập đoàn thực hiện nộp ngân sách đạt 389 tỷ đồng trong quý III/2019 ; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 1.142 tỷ đồng, bằng 68% kế hoạch năm 2019. Trong quý III và 9 tháng đầu năm, Tập đoàn luôn đảm bảo đủ việc làm cho người lao động với mức thu nhập bình quân đạt 8,349 triệu đồng/ người/ tháng.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn đã sản xuất và cung ứng cho thị trường 2,6 triệu tấn phân bón các loại; 2,5 triệu chiếc lốp ô tô; hơn 4,8 triệu chiếc săm lốp xe máy; 0,3 triệu tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội. Một số sản phẩm có sản lượng tăng so với cùng kỳ như: urê tăng 31%, lốp ô tô tăng 6%, chất giặt rửa tăng 3,5%, xút tăng 4,6%. Song vẫn còn một số sản phẩm có sản lượng giảm như : lân chế biến, phân NPK, DAP, quặng apatit...

Đối với công tác đầu tư xây dựng, giá trị thực hiện trong quý III/2019 đạt 173 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 đạt 680 tỷ đồng, bằng 51,7% kế hoạch đầu tư xây dựng của năm. Trong quý, Tập đoàn tiếp tục tập trung cao độ cho các dự án quan trọng như: Dự án xây dựng Nhà máy Lân Văn Điển tại Thanh Hóa của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển; Dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai của Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam; Dự án“Đầu tư bình điện phân công suất 10.000 tấn NaOH 100%/năm thay thế 2 bình điện phân DD350 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa” của Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam; Dự án Đầu tư xây dựng dây chuyển sản xuất axit Sunphuric công suất 300.000 tấn/năm kết hợp với phát điện của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm thao; Dự án Đầu tư thay thế hệ thống công nghệ và thiết bị để sản xuất xút của Công ty CP Hóa chất Việt Trì; Dự án Thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp An Phước, tỉnh Đồng Nai của Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam;... và đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án khác.

Quý III và 9 tháng đầu năm, hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết cũng gặp nhiều khó khăn, do vậy kết quả đạt được không cao như cùng kỳ năm trước. Theo đó, tổng doanh thu 9 tháng đầu năm của 2 công ty liên doanh do tập đoàn trực tiếp góp vốn đạt 4.777 tỷ đồng, bằng 99% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó : Lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam ước đạt 154 tỉ đồng, giảm 9%; Công ty TNHH TPC Vina ước đạt 158 tỉ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm 2018. Kết quả sản xuất kinh doanh của một số công ty liên kết cũng chưa bằng với cùng kỳ năm trước: Công ty CP XNK Hóa chất miền Nam doanh thu quý III đạt 88 tỷ, lũy kế 9 tháng đạt 400 tỷ đồng, lợi nhuận quý III đạt 0,3 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 1,8 tỷ đồng; Công ty CP Sơn Tổng hợp Hà Nội doanh thu quý III đạt 126 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 383 tỷ đồng, lợi nhuận quý III đạt 2 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 5,1 tỷ đồng; Công ty CP Hóa chất Đức Giang doanh thu quý III đạt 1.000 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 3.487 tỷ đồng, lợi nhuận quý III đạt 108 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 402 tỷ đồng.

Đối với công tác thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, trong 9 tháng qua, Tập đoàn đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2017- 2020 theo Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính Phủ. Theo đó, Tập đoàn đã tích cực, chủ động thực hiện các bước về thoái vốn như: thực hiện bán đấu giá thành công cổ phần tại Công ty CP CN HC Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư và XD Mỏ, Công ty CP Bột giặt NET và 1 đơn vị thực hiện bán đấu giá không thành công do không có nhà đầu tư tham gia là Công ty CP Phân bón Miền Nam; Tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn để hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị thực tế phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp và giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại một số doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Tập đoàn đã tích cực thực hiện công tác tái cơ cấu quản trị doanh nghiệp, cụ thể là: Tập đoàn đã phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn hoàn thành việc sáp nhập các Ban của Đảng với các Ban có nghiệp vụ tương đồng tại Tập đoàn theo chủ trương của Đảng bộ; điều động nhân sự và trình lãnh đạo ban hành quy định chức năng nhiệm vụ sau hợp nhất. Nhìn chung, kế hoạch tái cơ cấu đã và đang được Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai ở tất cả các nội dung.

Việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện Quy chế mua bán sản phẩm, dịch vụ giữa các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn vẫn được duy trì tốt và đã đạt được một số kết quả khả quan, trong đó: giá trị mua bán nội bộ lũy kế 9 tháng 2019 đạt 1.376 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018. Một số sản phẩm có tỷ lệ mua trong Tập đoàn cao như khí nitơ (100%); NaOH là 45%, băng tải cao su là 52%, DAP là 67%, amoniac là 39%, ure là 37% ... Tuy nhiên, một số mặt hàng chính đạt tỷ lệ mua trong Tập đoàn đạt mức thấp so với năm 2018 như NaOH, đạm urê và NH3.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An đã chia sẻ và ghi nhận những nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Tập đoàn trong thời gian qua; đồng thời đồng chí cũng đã có những ý kiến chỉ đạo rất sát sao về việc giải quyết những vẫn đề còn tồn đọng, cũng như đưa ra một số hướng phát triển cho Tập đoàn trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Vinachem, đồng chí Phùng Quang Hiệp - Phó tổng giám đốc phụ trách Tập đoàn đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công thương. Theo đó, trong những tháng cuối năm 2019, Tập đoàn sẽ đẩy nhanh xử lý các kiến nghị của các đơn vị thành viên, đặc biệt là các kiến nghị liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư khoa học công nghệ mang tính chiều sâu; Tập đoàn sẽ có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các đơn vị triển khai nhiệm vụ kế hoạch được giao trong quý IV/2019 một cách tốt nhất; rà soát các quy chế , quy định hiện hành của Tập đoàn nếu không phù hợp thì điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc có thể thay thế để phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp; quyết liệt đưa ra các giải pháp mang tính khả thi để thực hiện kế hoạch quý IV/2019 một cách cao nhất.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,