Vinachem: kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019

01:59' PM - Thứ năm, 04/07/2019

Ngày 05/07/2019, tại Hải Phòng, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của quý II và 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác quý III/2019.

Tới dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Cục trưởng Cục hóa chất, Bộ Công Thương, đồng chí Trịnh Huy Thành, Bí thư Đảng ủy Khối công nghiệp Hà Nội; đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Phùng Quang Hiệp, phó Tổng giám đốc, phụ trách Tập đoàn; đồng chí Vũ Tiến Dũng, Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam; các đồng chí ủy viên HĐTV, ban lãnh đạo Tập đoàn, ban thường vụ Đảng ủy, ban thường vụ Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, kiểm soát viên, chủ tịch HĐTV, Hội đồng quản trị, Tông giám đốc, giám đốc các công ty đơn vị thành viên cùng các đồng chi trưởng, phó ban các ban Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Thế Chuyên, phó Tổng giám đốc Tập đoàn báo cáo sơ kết quý II, 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý III năm 2019.

Theo đó, quý II/2019, tình hình sản xuất kinh doanh của Vinachem tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô, do tác động của các chính sách, quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, Vinachem còn gặp các khó khăn về: nguyên liệu đầu vào, vốn và điều kiện sản xuất, cũng như kho khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Do vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý II/2019 của toàn Tập đoàn đạt được không cao so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá thực tế quý II ước đạt 12.066 tỷ đồng, giảm 3,2% so với kế hoạch, giảm 2% so với cùng kỳ; lũy kế 6 tháng ước đạt 22.262 tỷ đồng, bằng 46,2% so với kế hoạch năm, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu quý II ước đạt 13.392 tỷ đồng tăng 1,6% so với kế hoạch quý, tăng 2,5% so cùng kỳ; lũy kế 6 tháng ước đạt 23.377 tỷ đồng, bằng 46,9% kế hoạch năm, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn quý II ước lỗ 27,5 tỷ đồng; 6 tháng 2019 ước lãi 40 tỷ đồng. Trong đó 04 đơn vị khó khăn ước lỗ 636 tỷ đồng, tăng 14% (DAP-Vinachem đạt lợi nhuận 23 tỷ đồng, giảm lãi 84%; DAP số 2-Vinachem lỗ 114 tỷ đồng, tăng lỗ 14%; Đạm Hà Bắc lỗ 260 tỷ đồng, tăng lỗ 53%; Đạm Ninh Bình lỗ 286 tỷ đồng, giảm lỗ 44% so với cùng kỳ năm 2018); các đơn vị còn lại lãi 676 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2018. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 430 tỷ đồng trong quý, lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 788 tỷ đồng. Trong quý II và 6 tháng đầu năm, Tập đoàn luôn đảm bảo đủ việc làm cho 22.670 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 8,54 triệu đồng/ người/ tháng.

Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đã sản xuất và cung ứng cho thị trường 1,8 triệu tấn phân bón các loại; 1,5 triệu lốp ô tô; hơn 3,2 triệu lốp xe máy; 200 nghìn tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội. Một số sản phẩm có sản lượng tăng so với cùng kỳ là: Ure tăng 40,1%, Amoniac thương phẩm tăng 50,2%, lốp ô tô tăng 4,4% song vẫn còn các sản phẩm có sản lượng giảm như lân chế biến, NPK, quặng apatit ...

Đối với công tác đầu tư xây dựng, giá trị thực hiện trong quý II/2019 đạt 195 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 đạt 407 tỷ đồng, bằng 36,7% kế hoạch đầu tư xây dựng của năm. Trong quý, Tập đoàn tiếp tục tập trung cao độ cho các dự án quan trọng như: Dự án xây dựng Nhà máy Lân Văn Điển tại Thanh Hóa của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển; Dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai của Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam; Dự án“Đầu tư bình điện phân công suất 10.000 tấn NaOH 100%/năm thay thế 2 bình điện phân DD350 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa” của Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam; Dự án Đầu tư xây dựng dây chuyển sản xuất axit Sunphuric công suất 300.000 tấn/năm kết hợp với phát điện của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm thao; Dự án Đầu tư thay thế hệ thống công nghệ và thiết bị để sản xuất xút của Công ty CP Hóa chất Việt Trì; Dự án Thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp An Phước, tỉnh Đồng Nai của Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam;... và đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án khác.

Đối với công tác thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, từ đầu năm đến nay, Tập đoàn đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2017- 2020 theo Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính Phủ. Theo đó, Tập đoàn đã tích cực, chủ động thực hiện các bước về thoái vốn như: Tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng thuộc sở hữu của Tập đoàn tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh; Tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn và Sở giao dịch chứng khoán thực hiện Phương án chuyển nhượng và tổ chức bán đấu giá phần vốn của Tập đoàn tại 04 Công ty Cổ phần: Phân bón Miền Nam, Bột giặt Net, Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ, Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng theo quy định; Tiếp tục phối hợp với các đơn vị tư vấn để hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị thực tế phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp và giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại một số doanh nghiệp; …

Công tác kỹ thuật, khoa học công nghệ, an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường luôn được Tập đoàn quan tâm. Các đơn vị trong Tập đoàn đã chú trọng thực hiện, chấp hành các quy định của pháp luật, của Tập đoàn và của đơn vị về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, không có vụ cháy nổ nào xảy ra. Trong 6 tháng đầu năm, Tập đoàn đã tích cực đôn đốc các đơn vị tổng hợp, rà soát và cập nhật số liệu kế hoạch sửa chữa lớn năm 2019, có đề xuất điều chỉnh đảm bảo phù hợp và sát với thực tiễn, yêu cầu sản xuất kinh doanh của các đơn vị đồng thời tiếp tục đôn đốc việc tăng cường quản trị đối với công tác sửa chữa thiết bị, nhà xưởng tại các đơn vị thành viên;...

Cùng với việc thực hiện các công tác trên, quý II/2019, công tác đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong toàn Tập đoàn tiếp tục được ưu tiên chú trọng. Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị thành viên: chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 73-NQ/ĐU ngày 11/01/2019 của Đảng ủy Tập đoàn về nhiệm vụ công tác năm 2019; thực hiện tốt việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Hội nghị người lao động năm 2019 tại các công ty, đơn vị thành viên; thực hiện Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các Đảng bộ trực thuộc và Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025; Phương án rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn , … Hoạt động công đoàn trong 6 tháng qua tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ chính là chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; đồng thời tổ chức các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo tới từng đơn vị.

Ngoài việc thực hiện các công tác trên, trong 6 tháng qua, Tập đoàn vẫn tích cực tham gia chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại các công ty liên doanh liên kết; Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện Quy chế mua bán sản phẩm, dịch vụ giữa các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn; …

Phát biểu bế mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn nhấn mạnh, trong thời gian tới đề nghị các đơn vị cần đánh giá, phân tích kỹ lưỡng để xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tế. Trong xây dựng kế hoạch cần cẩn trọng, làm tốt công tác dự báo. chỉ có làm tốt công tác dự báo, xây dựng kế hoạch tốt thì mới sản xuất tốt được. Trong công tác tiêu thụ sản phẩm phải có sự điều chỉnh phù hợp với thị trường, nâng cao công tác quản trị sản xuất, ngoài việc tiết giảm chi phí nguyên vật liệu, năng lượng cần duy trì an toàn sản xuất, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,