Vinachem: sản xuất kinh doanh quý I/2019 nhiều khó khăn

09:51' AM - Thứ hai, 08/04/2019

Ngày 05/04/2019, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị giao ban quý I nhằm đánh giá kết quả thực hiện 3 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Ông Nguyễn Gia Tường - Tổng giám đốc Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu đã được nghe Phó Tổng Giám đốc Bùi Thế Chuyên trình bày Báo cáo kết quả thực hiên công tác quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/ 2019. Theo đó, quý I/2019, tình hình sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế vĩ mô, do tác động của các chính sách, quy định của Nhà nước. Bên cạnh đó, Vinachem còn gặp các khó khăn về: nguyên liệu đầu vào, vốn và điều kiện sản xuất, cũng như khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Do vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong quý I/2019 của toàn Tập đoàn đạt được không cao so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) tính theo giá thực tế đạt 10.415 tỷ đồng giảm 3,7% so với với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu đạt 10.259 tỷ đồng, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, toàn Tập đoàn thực hiện nộp ngân sách đạt 350 tỷ đồng trong quý I/2019. Lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn đạt 43 tỷ đồng, trong đó 04 đơn vị khó khăn ước lỗ 284 tỷ, giảm lỗ 22% so với cùng kỳ năm 2018 (DAP- Vinachem lãi 14,7 tỷ đồng), các đơn vị còn lại ước lãi 327 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2018. Trong quý, Tập đoàn luôn đảm bảo đủ việc làm cho 22.480 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 8,6 triệu đồng/ người/ tháng.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn đã sản xuất và cung ứng cho thị trường 891 tấn phân bón các loại; 638 nghìn chiếc lốp ô tô; hơn 1,8 triệu chiếc săm lốp xe máy; 100 nghìn tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội. Một số sản phẩm có sản lượng tăng so với cùng kỳ như: Urê tăng 48,2%, Axetylen tăng 75%, Amoniắc thương phẩm tăng 30,5%, Clo lỏng tăng 14,6%, săm xe đạp tăng 7,5%, lốp xe máy tăng 11%, ắc quy các loại tăng 1%, chất giặt rửa tăng 3%, song vẫn còn một số sản phẩm có sản lượng giảm như : phân lân chế biến, DAP, NPK, thuốc sát trùng, quặng apatit, …

Đối với công tác đầu tư xây dựng, giá trị thực hiện 3 tháng đầu năm 2019 đạt 211 tỷ đồng, bằng 26,5% kế hoạch đầu tư xây dựng của năm. Trong quý, Tập đoàn đã tập trung cao độ cho các dự án quan trọng như: Dự án xây dựng Nhà máy Lân Văn Điển tại Thanh Hóa của Công ty CP Phân lân nung chảy Văn Điển; Dự án thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch 6, tỉnh Đồng Nai của Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam; Dự án“Đầu tư bình điện phân công suất 10.000 tấn NaOH 100%/năm thay thế 2 bình điện phân DD350 tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa” của Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam; Dự án Đầu tư xây dựng dây chuyển sản xuất axit Sunphuric công suất 300.000 tấn/năm kết hợp với phát điện của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm thao; Dự án Đầu tư thay thế hệ thống công nghệ và thiết bị để sản xuất xút của Công ty CP Hóa chất Việt Trì; Dự án Thuê đất, thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp An Phước, tỉnh Đồng Nai của Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam;...

Quý I/2019, hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết đạt kết quả thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, tổng doanh thu 3 tháng đầu năm của 2 công ty liên doanh do tập đoàn trực tiếp góp vốn đạt 1.444 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2018. Một số công ty liên kết có kết quả kinh doanh, lợi nhuận như sau: Công ty CP XNK Hóa chất Miền Nam doanh thu đạt 152 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 620 triệu đồng; Công ty CP Cảng đạm Ninh Bình doanh thu đạt 15,2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1,2 tỷ đồng; Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ doanh thu đạt 4,7 tỷ đồng, ước lỗ 690 triệu đồng; Công ty CP Pin Ắc quy Vĩnh Phú doanh thu đạt 8,6 tỷ đồng, ước lỗ 500 triệu đồng; …

Trong 3 tháng qua, công tác thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp ở Tập đoàn tiếp tục được Tập đoàn đẩy mạnh triển khai, trong đó Tập đoàn đã tích cực, chủ động thực hiện các bước về thoái vốn như: Hoàn thành việc xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị thực tế phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại doanh nghiệp và giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại 04 doanh nghiệp và đang tích cực làm việc với các đơn vị tư vấn thẩm định giá để hoàn thành tại các đơn vị còn lại theo kế hoạch thực hiện chuyển nhượng vốn năm 2018 của Tập đoàn; tổ chức họp với các đơn vị tư vấn về phương án thoái vốn của Tập đoàn đầu tư tại 14 Công ty cổ phần theo kế hoạch thực hiện chuyển nhượng vốn năm 2018.

Đối với công tác chuyên môn, trong quý, Tập đoàn đã xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Xây dựng và ban hành quyết định về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 của Tập đoàn; Tổ chức họp nghe Đơn vị tư vấn báo cáo Chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2035 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam với sự tham gia của đại diện Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, đại diện Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;…

Cùng với các hoạt động trên, Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện Quy chế mua bán sản phẩm, dịch vụ giữa các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn và đã đạt được một số kết quả như: giá trị mua bán nội bộ đạt 410 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngoài ra, Tập đoàn còn thực hiện tốt các công tác tác tài chính, công tác khoa học công nghệ - môi trường - an toàn lao động, v.v... Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên được triển khai đồng bộ theo đúng Chương trình kế hoạch và hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên.

Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh của quý I/2019 đạt được chưa cao, nhưng cũng là cơ sở để Tập đoàn đề ra mục tiêu cho quý II và các quý tiếp theo. Theo đó, quý II/ 2019 tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Vinachem sẽ nỗ lực hơn nữa để khắc phục mọi khó khăn, duy trì sản xuất ổn định, góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế xã hội của quý II và 6 tháng đầu năm 2019.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Ông Nguyễn Gia Tường, Tổng giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đơn vị cần quán triệt đầy đủ các nhiệm vụ, mục tiêu quý II trên tinh thần phấn đấu cao nhất để đạt kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất, tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch năm 2019; Triển khai kịp thời các giải pháp đã nêu trong báo các và các tham luận, đặc biệt thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của đồng chỉ chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn và thủ trưởng các cấp; Tăng cường hơn nữa công tác quản trị doanh nghiệp với mục tiêu trọng tâm là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại đơn vị và toàn tập đoàn; Tăng cường tiết kiệm, rà soát chi phí sản xuất; Gia tăng hơn nữa sự phối hợp giữa các đơn vị trong tập đoàn; Yêu cầu các đơn vị đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo các đơn vị chuẩn bị kỹ các nội dung về Hội nghị người lao động năm 2019.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,