VINACHEM: Về báo cáo thực hiện tiết kiệm chống lãng phí năm 2010

04:50' PM - Thứ hai, 01/11/2010

Ngày 04 tháng 10 năm 2010, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có công văn số 837/HCVN-TCKT gửi các Công ty 100% vốn Nhà nước , các đơn vị sự nghiệp, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các Công ty cổ phần thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Ngày 06/4/2010, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã có công văn số 207/HCVN-TCKT về việc thực hiện và Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí(THTK, CLP). Theo đó, Tập đoàn yêu các các đơn vị:

1. Triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch THTK, CLP và tổ chức thực hiện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng năm theo yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 3157/BTC-TTr ngày 16/3/2010.

2. Thực hiện đánh giá kết quả, tổng kết công tác THTK, CLP; lập báo cáo theo nội dung, tiêu chí và mẫu biểu mới quy định tại công văn số 3157/BTC-TTr. Thời hạn nộp báo cáo về Tập đoàn theo định kỳ Quý, Năm như sau:

- Báo cáo Quý gửi trước ngày 10 của tháng đầu Quý sau

- Báo cáo Năm gửi trước ngày 05 tháng 9 hàng năm.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,