VINACHEM: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

12:00' AM - Thứ hai, 01/01/1900

Ngày 12/7/2013, Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013.

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác quý II và 6 tháng đầu năm 2013, theo đó: giá trị sản xuất công nghiệp quý II năm 2013 tính theo giá thực tế đạt 11.894 tỷ đồng, tính chung 6 tháng đầu năm đạt 21.224 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2012; doanh thu quý II đạt 12.361 tỷ đồng, tính chung 6 tháng đầu năm 2013 đạt 23.923 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2012; lợi nhuận quý II đạt 937 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 1.787 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo đánh giá chung, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng, quyết tâm lớn của Tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công nhân, viên chức trong toàn Tập đoàn nên về cơ bản, tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam vẫn ổn định , có mức mức tăng trưởng cao hơn tăng trưởng bình quân GDP của cả nước và cao hơn tăng trưởng bình quân của ngành công nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, các đơn vị thành viên của Tập đoàn đã tập trung đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, cân đối tồn kho hợp lý, đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu cho thị trường. Nhờ đó, sản lượng hàng hóa tiêu thụ trong toàn Tập đoàn đạt cao hơn so với cùng kỳ năm trước, tồn kho giảm mạnh; doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng khá; đảm bảo việc làm và thu nhâp cho người lao động.

Công tác đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm được Tập đoàn quan tâm. Giá trị đầu tư xây dựng thực hiện tăng khá so với cùng kỳ năm ngoái. Các dự án trọng điểm được đẩy mạnh triển khai, kết quả thực hiện các dự án trọng điểm khá tốt và tăng trưởng nhiều so với cùng kỳ năm 2012.

Trên cơ sở các kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm 2013, Hội nghị đã đưa ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ quý III và cả năm 2013, cụ thể là: giá trị sản xuất công nghiệp quý III (theo giá thực tế) phấn đấu đạt 11.440 tỷ đồng, tăng 12,6% so với quý III năm 2012; doanh thu quý III phấn đấu đạt 11.800 tỷ đồng, tăng 15,2% so với quý III/2012; lợi nhuận quý III phấn đấu đạt 800 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn cho biết: nhìn chung 6 tháng đầu năm 2013, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ mọi mặt công tác. Ông nhấn mạnh, kế hoạch 6 tháng cuối năm của Tập đoàn sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp; đẩy mạnh thoái vốn tại các doanh nghiệp trong Tập đoàn; đẩy mạnh triển khai tái cơ cấu Tập đoàn, trong đó tập trung vào công tác quản trị doanh nghiệp; đồng thời xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thành viên như Công ty: Cổ phần Phân bón Miền Nam, TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam đã tham luận về những vấn đề bất cập tác động đến tình hình hoạt động SXKD của đơn vị, đồng thời có những kiến nghị để Tập đoàn và Bộ Công thương cùng phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhằm đạt được tốc độ tăng trưởng chung của toàn Tập đoàn trong thời gian tới.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,