VINACHEM: Triển khai kế hoạch Thanh tra chính phủ

11:49' AM - Thứ tư, 13/04/2011

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2011 của Thanh tra Chính phủ đã được Thủ tướng phê duyệt, Thanh tra Chính phủ đã cố Quyết định số 580/QĐ-TTCP ngày 24/3/2011 về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã có Quyết định số 131/QĐ-HCVN ngày 04/4/2011 về việc thành lập Tổ công tác hỗ trợ Đoàn thanh tra Chính phủ.

Để chấp hành và hoàn thành tốt kế hoạch công tác thanh tra, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có Công văn số 301/HCVN-TCTK yêu cầu các Công ty TNHH một thành viên, các đơn vị sự nghiệp, các Ban quản lý Dự án thuộc Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các Công ty cổ phần:

1. Khẩn trương lập và gửi báo cáo theo Đề cương yêu cầu của Thanh tra Chính phủ và gửi về Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trước ngày 13/4/2011.

2. Thành lập tổ công tác tại đơn vị để làm việc với Đoàn thanh tra Chính phủ; Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu và bố trí lịch công tác của Lãnh đạo, các các bộ có liên quan để làm việc và cung cấp cho Thanh tra chính phủ theo đúng yêu cầu. Quán triệt công tác thanh tra theo kế hoạch, định kỳ và thường xuyên của Thanh tra Chính phủ đối với các Tập đoàn kinh tế Nhà nước đến cán bộ và CNV trong đơn vị.

3. Tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho Đoàn thanh tra chính phủ trong thời gian công tác tại đơn vị.

4. Thực hiện báo cáo thường xuyên cho Tổng Giám đốc Tập đoàn - Tổ trưởng, hoặc đồng chí Kế toán trưởng Tập đoàn - Tổ phó thường trực Tổ công tá hỗ trợ Đoàn thanh tra của Tập đoàn để phối hợp công tác.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,