VINACHEM: Yêu cầu báo cáo định kỳ công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

11:12' AM - Thứ tư, 13/04/2011

Ngày 04 tháng 4 năm 2011, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có Công văn số 287/HCVN-TCKT yêu cầu các công ty TNHH một thành viên, các đơn vị sự nghiệp và Người đại diện phần vốn Nhà nước tại các Công ty cổ phần:

1. Xây dựng và ban hành Chương trình hành động THTK, CLP giai đoạn 2011 - 2015 và tổ chức thực hiện gắn với nhiệm vụ kinh tế - xã hội hàng năm.

2. Thực hiện đánh giá kết quả, tổng kết công tác THTK, CLP; lập báo cáo theo nội dung, tiêu chí và biểu mẫu quy định tại công văn số 3157/BTC-TTr ngày 16/3/2010 của Bộ Tài chính. Thời hạn nộp báo cáo về Tập đoàn theo định kỳ quý, năm như sau:

- Báo cáo Quý gửi trước ngày 10 của tháng đầu Quý sau.

- Báo cáo Năm gửi trước này 05 tháng 9 hàng năm.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,