VINACHEM: Quyết định số 367/HCVN-TCNS về công tác quy hoạch cán bộ

11:25' AM - Thứ ba, 26/04/2011

Thực hiện Công văn số 3379/BCT-TCCB ngày 15 tháng 04 năm 2011 của Bộ Công thương về công tác quy hoạch cán bộ, Tập đoàn Hóa chất Việt đã ra Quyết định số 367/HCVN-TCNS yêu cầu các đơn vị:

Căn cứ các quy định về phân cấp quản lý, đánh giá cán bộ,... Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện Nghị Quyết số 42-NQ/TW ngày 30 tháng 11 năm 2004 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để tiến hành quy hoạch cán bộ của đơn vị mình trong giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn 2020.

Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch cán bộ của đơn vị mình gửi về Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Ban Tổ chức Nhân sự) số 1A Tràng Tiền - Hoàn Kiếm - Hà Nội trước ngày 30 tháng 5 năm 2011 theo biểu mẫu đính kèm.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,