Giá cao su tại các thị trường kỳ hạn thế giới cuối ngày 19/4/2010

08:45' AM - Thứ ba, 20/04/2010

*) Giá cao su kỳ hn ti th trường Thượng Hi (ShangHai Futures Exchange – SFE) (NDT/tn)

Giao
tháng

Giá
mở cửa

Giá
thấp

Giá
cao

Giá
hiện tại

Tăng
giảm

05.2010

25000

24880

25295

24980

-655

06.2010

24530

24530

25140

24825

-745

07.2010

25120

24505

25120

24655

-875

08.2010

24670

24400

24840

24410

-970

09.2010

24730

24200

24790

24325

-1025

10.2010

24530

24135

24605

24205

-905

11.2010

24650

24050

24650

24125

-1055

01.2011

24820

24300

24910

24355

-1035

03.2011

25580

24580

25580

24580

-965

04.2011

25350

24950

25350

24980

-560

*) Giá cao su kỳ hn ti th trường Tokyo (Tokyo Commodity Exchange) (Yên/Kg)

Giao tháng

Cuối ngày trước

Mở cửa

Cao

Thấp

Hiện tại

Thay đổi

Khối lượng

04.2010

411.9

402.0

415.0

400.0

400.0

-11.9

11

05.2010

383.0

379.9

381.0

357.5

363.2

-24.1

87

06.2010

367.4

358.1

364.0

345.1

345.1

-20.2

146

07.2010

354.9

340.5

347.9

332.5

332.5

-22.4

380

08.2010

343.0

330.8

335.2

320.0

320.0

-22.8

2,345

09.2010

334.2

324.6

327.2

312.9

313.0

-21.1

16,043

Total

19,012

*) Giá cao su ti Malaixia (Malaixian rubber exchange – MRE)

Giao tháng 5.2010

(Sen/Kg)

US Cents/Kg

Giá bán

Giá mua

Giá bán

Giá mua

SMR CV

1222.00

1234.00

384.75

388.55

SMR L

1184.50

1196.50

372.95

376.75

SMR 5

-

1071.50

-

337.35

SMR 10

1051.00

1061.50

330.90

334.25

SMR 20

1049.00

1059.50

330.30

333.60

*) Giá cao su RSS3 kỳ hn ti Trung tâm giao dch hàng hóa nông sn Thái Lan (Agricultural Futures Exchange of Thailand – AFE) (Baht/kg)

Giao tháng

Ngày trước

Mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá hiện tại

Thay đổi

05.2010

129.00

126.50

-2.50

06.2010

125.50

122.50

-3.00

07.2010

121.50

118.50

118.50

118.50

118.50

-3.00

08.2010

115.45

112.45

112.45

112.45

112.45

-3.00

09.2010

114.10

111.10

111.10

111.10

111.10

-3.00

10.2010

113.80

110.80

110.80

110.80

110.80

-3.00

11.2010

113.85

110.85

110.85

110.85

110.85

-3.00

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,