Giá cao su tại các thị trường kỳ hạn thế giới ngày 6/5/2010

08:34' AM - Thứ sáu, 07/05/2010

*) Giá cao su kỳ hn ti th trường Thượng Hi (ShangHai Futures Exchange – SFE) (NDT/tn)

Giao
tháng

Giá
mở cửa

Giá
thấp

Giá
cao

Giá
hiện tại

Tăng
giảm

05.2010

23620

23500

23845

23565

-75

06.2010

23520

23350

23700

23400

-250

07.2010

23350

23180

23525

23220

-190

08.2010

23070

22850

23105

22885

-95

09.2010

22905

22710

23055

22800

-60

10.2010

22860

22645

22965

22685

-35

11.2010

22750

22585

23000

22680

+15

01.2011

22935

22910

23265

23020

-5

03.2011

23480

23215

23480

23270

-30

04.2011

23300

23300

23300

23300

-50

*) Giá cao su kỳ hn ti th trường Tokyo (Tokyo Commodity Exchange) (Yên/Kg)

Giao tháng

Cuối ngày trước

Mở cửa

Cao

Thấp

Hiện tại

Thay đổi

Khối lượng

05.2010

395.0

395.2

395.2

360.0

360.0

-35.0

38

06.2010

350.2

350.2

353.5

309.9

312.9

-37.3

220

07.2010

320.5

316.1

324.5

282.6

286.9

-33.6

465

08.2010

302.3

303.0

308.5

274.0

277.5

-24.8

1,527

09.2010

294.5

298.0

300.7

272.4

275.1

-19.4

5,812

10.2010

293.0

295.4

297.7

271.0

274.0

-19.0

13,177

Total

21,239

*) Giá cao su ti Malaixia (Malaixian rubber exchange – MRE)

Giao tháng 6/2010

(Sen/Kg)

US Cents/Kg

Giá bán

Giá mua

Giá bán

Giá mua

SMR CV

1196.00

1208.00

372.45

376.20

SMR L

1153.50

1165.00

359.25

362.80

SMR 5

-

973.50

-

303.20

SMR GP

-

970.50

-

302.25

SMR 10

954.00

963.50

297.10

300.05

SMR 20

952.00

961.50

296.50

299.45

*) Giá cao su RSS3 kỳ hn ti Trung tâm giao dch hàng hóa nông sn Thái Lan (Agricultural Futures Exchange of Thailand – AFE) (Baht/kg)

Giao tháng

Ngày trước

Mở cửa

Giá cao

Giá thấp

Giá hiện tại

Thay đổi

06.2010

116.50

111.80

111.80

111.80

111.80

-4.70

07.2010

105.25

100.55

100.55

100.55

100.55

-4.70

08.2010

99.75

95.05

95.05

95.05

95.05

-4.70

09.2010

97.55

92.85

92.90

92.85

92.85

-4.70

10.2010

96.75

92.05

92.05

92.05

92.05

-4.70

11.2010

96.70

92.00

92.20

92.00

92.00

-4.70

12.2010

96.50

91.80

92.10

91.80

91.80

-4.70

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,