Kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ chất dẻo của Việt Nam trong quý I tăng 53,15% so với cùng kỳ năm 2009

Vinanet
09:06' AM - Thứ ba, 18/05/2010
Theo số liệu thống kê, tổng kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm từ chất dẻo của Việt Nam trong tháng 3 đạt gần 114,1 triệu USD, tăng 35,47% so với tháng 2/2010 và tăng 43,43% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu trong 3 tháng đầu năm lên 297,25 triệu USD tăng 53,15% so với cùng kỳ năm trước.
Trong quý I dẫn đầu thị trường nhập khẩu các sản phẩm từ chất dẻo về Việt Nam là Nhật Bản với trị giá 90,75 triệu USD chiếm 30,53% tổng kim ngạch nhập khẩu, tăng 74,74% so với quý I/2009. Tiếp đến là Trung Quốc với tổng kim ngạch nhập khẩu là 65,14 triệu USD, chiếm 21,91% tổng kim ngạch, tăng 50,41% so với cùng kỳ. Đứng thứ 3 là Hàn Quốc với trị giá 27,33 triệu USD, tăng 76,94%; tiếp sau đó là Thái Lan đạt 26,19 triệu USD, tăng 33,91%; Đài Loan đạt 25,97 triệu USD, tăng 35,54%.
Quý I năm 2010 có một số thị trường nhập khẩu sản phẩm từ chất dẻo của Việt Nam có mức tăng trưởng mạnh như: Hà Lan ( +118,72%), Philippine ( +121,99%), Thuỵ Sỹ ( +137,33%), Hoa Kỳ ( +80,97%).
Nhật Bản vẫn là thị trường dẫn đâù về kim ngạch xuất khẩu sản phẩm từ chất dẻo sang Việt Nam trong tháng 3/2010 với trị giá 32,72 triệu USD, tăng 16,39% so với tháng 2/2010 và tăng 69,30% so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ 2 là Trung Quốc với kim ngạch xuất khẩu chất dẻo đạt 24,70 triệu USD tăng 42,5% so với T2/2010 và tăng 34,65% so với tháng 3/2009.
Tính chung trong tháng 3/2010 kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm từ chất dẻo của các thị trường đều tăng mạnh so với tháng 2/2010 như: Đài Loan (+105,51%), Hoa Kỳ (+126,87%), Singapore (+124,39%), Anh (+180,42%), Pháp (+607,10%) , Canada (+236,56%). Chỉ có duy nhất thị trường Ấn Độ có kim ngạch xuất khẩu giảm (-83,50%) so với tháng 2/2010
Số liệu thống kê kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ chất dẻo trong tháng 3 và quý I năm 2010
ĐVT: USD
Thị trường
KNNK 3T/2010
KNNK T3/2010
% tăng giảm KNNK 3T/2010 so với 3T/2009
% tăng giảm KNNK T3/2010 so với T2/2010
% tăng giảm KNNK T3/2010 so với T3/2009
Tổng trị giá
297.248.894
114.096.076
+53,15
+35,47
+43,43
Nhật Bản
90.747.747
32.724.717
+74,74
+16,39
+69,30
Trung Quốc
65.140.531
24.701.694
+50,41
+42,50
+34,65
Hàn Quốc
27.327.049
10.956.100
+76,94
+37,60
+59,62
Thái Lan
26.194.114
9.203.886
+33,91
+16,98
-7,20
Đài Loan
25.971.014
11.761.242
+35,54
+105,51
+48,27
Malaixia
17.700.370
6.730.608
+57,53
+43,36
+54,97
Indonesia
9.058.135
3.682.174
+28,00
+46,69
+42,98
Hoa Kỳ
6.792.497
3.422.846
+80,97
+126,87
+113,51
Hồng Công
4.193.787
1.684.756
-8,47
+71,34
-16,31
Singapore
3.017.219
1.456.292
+54,23
+124,39
+65,94
Hà Lan
2.675.760
296.288
+118,72
-84,85
+58,34
Đức
2.631.764
1.019.387
+22,51
+50,92
+94,56
Philippine
2.485.627
1.227.483
+121,99
+99,48
+232,95
Italia
1.994.850
693.433
+59,47
+62,77
+47,09
Anh
1.331.310
568.865
+33,83
+180,42
+41,76
Ấn Độ
1.215.106
86.357
+56,64
-83,50
-73,09
Thuỵ Sỹ
1.148.336
493.587
+137,33
+44,99
+127,98
Pháp
863.489
507246
-24,37
+607,10
-30,59
Thuỵ Điển
454.628
222.737
-23,82
+69,50
-28,09
Canada
288.348
222.298
-30,88
+236,56
+37,60
Nauy
30.235
30.235
-62,67
+3407,54
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,