Nhật Bản - thị trường nhập khẩu sản phẩm từ cao su chủ yếu của Việt Nam

08:48' AM - Thứ tư, 14/04/2010
Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ cao su của Việt Nam trong tháng 2/2010 đạt 18,13 triệu USD, giảm 25,21% so với tháng 1/2010. Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam đạt 42,3 triệu USD, chiếm 0,3% kim ngạch nhập khẩu của cả nước, tăng 58,41% so với cùng kỳ.

Hầu hết các thị trường nhập khẩu sản phẩm từ cao su của Việt Nam trong tháng 2/2010 đều giảm so với tháng đầu năm. Chỉ có số ít thị trường đạt kim ngạch tăng như Thái Lan: tăng 30,32%; Xingapo tăng 94,88% và Pháp tăng 24,16%.

Nhật Bản vẫn là thị trường chủ yếu mà Việt Nam nhập khẩu sản phẩm từ cao su từ đầu năm đến nay và đạt kim ngạch 4,8 triệu USD trong tháng 2/2010, giảm 7,97% so với tháng 1/2010 nhưng tăng 59,94% so với tháng 2/2009. Nâng tổng kim ngạch 2 tháng đầu năm 2010 lên 10,1 triệu USD, chiếm 23,9% kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của cả nước, tăng 102,95% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiếm 19,4% kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 2/2010, Trung Quốc đứng thứ hai về kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ cao su của Việt Nam đạt 3,53 triệu USD, giảm 31,85% so với tháng 1/2010 nhưng tăng 7% so với tháng 2/2009. Tính chung 2 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc đạt 8,7 triệu USD tăng 43,27% so với cùng kỳ.

Đứng thứ ba sau Nhật Bản và Trung Quốc là thị trường Thái Lan, với kim ngạch nhập khẩu sản phẩm từ cao su trong tháng 2/2010 đạt 2,6 triệu USD, tăng 30,32% so với tháng 1/2010 và tăng 53,34% so với tháng 2/2009, nâng tổng kim ngạch 2 tháng đầu năm đạt 4,6 triệu USD tăng 67,07% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, thị trường Philippin tuy không phải là thị trường chủ yếu nhập khẩu sản phẩm này của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2010, nhưng nếu so với cùng kỳ năm 2009 thì thị trường này có kim ngạch tăng mạnh nhất trong số các thị trường chủ đạo tăng 304,58%.

Thống kê thị trường nhập khẩu sản phẩm từ cao su trong tháng 2, 2 tháng năm 2010

ĐVT: USD
Thị trường
Tháng 2/2010
2 Tháng 2010
Tăng giảm KN so với tháng 2/2009 (%)
Tăng giảm KN so với cùng kỳ
(%)
Kim ngạch
18.133.702
42.379.041
*
+58,41
Nhật Bản
4.858.583
10.138.798
+59,94
+102,95
Trung Quốc
3.531.905
8.720.686
7,00
+43,27
Thái Lan
2.600.531
4.607.400
+57,34
+67,07
Hàn Quốc
1.256.586
3.481.343
+14,80
+35,63
Đài Loan
1.088.865
2.828.443
+4,67
+41,21
Malaisia
812.241
2.438.161
-7,47
+71,28
Đức
522.671
2.090.478
+52,45
155,03
Hoa Kỳ
479.820
1.276.134
-41,11
-0,53
Ấn độ
478.471
1.193.750
-20,88
-11,64
Xinhgapo
475.678
767.687
+77,83
+29,70
Italia
215.076
468.525
+93,70
+59,86
Hòng Kong
210.649
577.999
-37,92
+8,44
Indonesia
204.979
481.818
+28,61
+21,61
Pháp
197.748
358.284
-2,47
+27,64
Philippin
63.116
203.153
+61,27
+304,58

Vinanet

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,