Sửa quy định miễn thuế đối với giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc BVTV

02:41' PM - Thứ hai, 01/10/2018

Để minh bạch, rõ ràng và thống nhất cách hiểu để áp dụng quy định miễn thuế đối với giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ sửa đổi nội dung này tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP.

Hiện theo quy định tại Khoản 12 Điều 16 Luật số 107/2016/QH13 thì: Giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp được miễn thuế nhập khẩu và tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP chỉ nhắc lại đúng theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật thuế số 107/2016/QH13. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh vướng mắc quy định tại khoản 1 Điều 18 và gây ra 2 cách hiểu khác nhau. Cách hiểu 1: Giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để được miễn thuế phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện: (i) trong nước chưa sản xuất được và (ii) cần thiết NK.

Cách hiểu 2: Giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để được miễn thuế phải đáp ứng một trong hai điều kiện: (i) trong nước chưa sản xuất được hoặc (ii) cần thiết NK.

Vì vậy, để bảo đảm đúng quy định của Luật thuế số 107/2016/QH13 và quy định tại Nghị định được minh bạch, rõ ràng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã họp với Bộ NNPTNT và đã thống nhất cách hiểu 1 mới bảo đảm đúng quy định của Luật thuế số 107/2016/QH13.

Theo đó, để minh bạch, rõ ràng, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi khoản 1 Điều 18 Nghị định 134/2016/NĐ-CP như sau: “1. Hàng hóa trong nước chưa sản xuất được và cần thiết nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp gồm giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được miễn thuế NK theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật thuế XK, thuế NK”.

Nguồn: Hải quan online

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,