Tăng cường giám sát tập đoàn nhà nước

Website Chính phủ
11:29' AM - Thứ tư, 07/07/2010

Bộ Tài chính sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát về tài chính đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, phát hiện xử lý và cảnh báo về việc chấp hành chính sách pháp luật về tài chính và khả năng mất cân đối tài chính của doanh nghiệp.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, doanh nghiệp nhà nước giữ quyền chi phối, đầu tư vào các ngành nghề có liên quan đến ngành, nghề chính, ngành nghề khác, đặc biệt là đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản. Bộ Tài chính tăng cường năng lực cho Cục Tài chính doanh nghiệp để bảo đảm thực hiện được chức năng này.

Chỉ đạo trên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao cho Bộ Tài chính thực hiện tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên; về cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và tình hình tài chính, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước đặc biệt quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2010. Cuộc họp diễn ra ngày 17/6 tại trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tăng cường chức năng kiểm tra, giám sát, quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu sản xuất... đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Trong tháng 7, Bộ Nội vụ nghiên cứu trình Thủ tướng cơ chế cử người và quản lý người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; đồng thời tăng cường công tác quản lý nhân sự lãnh đạo doanh nghiệp.

Thủ tướng đã ký quyết định chuyển 21 công ty mẹ tập đoàn, tổng công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,