Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011

Vinanet
10:15' AM - Thứ sáu, 25/06/2010
Ngày 16/6/2010, Bộ Tài chính ra Thông tư số 90/2010/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2011. Theo đó, dự toán thu ngân sách nhà nước phải được xây dựng trên cơ sở bám sát dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh; đúng chế độ, chính sách; tính đúng, tính đủ các khoản thu ngân sách nhà nước của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát sinh trong năm 2011, trong đó chú ý tính các khoản thu phát sinh năm 2010 nhưng được phép giãn thời hạn nộp, các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian ưu đãi thuế. Bên cạnh đó cần đề ra các biện pháp và lộ trình cụ thể để xử lý các khoản nợ thuế, chống thất thu, chốn lậu thuế và gian lận thương mại; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.
Cũng theo Thông tư này, dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2011 được xây dựng trên cơ sở hệ thống tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách năm 2001; các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ chi tiêu ngân sách hiện hành và yêu cầu kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của đất nước dự kiến thực hiện năm 2011. Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại các khoản chi theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư từ ngân sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội; đảm bảo kinh phí phát triển các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,