Thông báo đấu giá bán CP lần đầu ra công chúng của Cty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

09:19' AM - Thứ sáu, 23/10/2015

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc
- Địa chỉ: Phường Thọ Xương, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh phân đạm Urê, NH3 lỏng...
- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 2.722.000.000.000 đồng (Hai nghìn bảy trăm hai mươi hai tỷ đồng)
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 94.778.500 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 94.778.500 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ ngày 19/10/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 06/11/2015 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 11/11/2015
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 13/11/2015
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 16/11/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/11/2015
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 17/11/2015 đến ngày 20/11/2015

Xem tài liệu tại đây

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,