Hóa chất Việt Trì tiếp tục duy trì vị thế trong ngành hóa chất cơ bản Việt Nam

03:28' PM - Thứ năm, 10/01/2019

Năm 2018, tập thể CBCNV Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (Vitrichem) đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn và thách thức, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường hóa chất cơ bản tại Việt Nam.

Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra trong năm 2018

Bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Vitrichem phải đối đầu với nhiều khó khăn khách quan: Giá một số nguyên liệu sản xuất tăng; thị trường tiêu thụ các sản phẩm chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các nguồn hàng nhập khẩu; cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã tạo ra sự biến động bất thường, khó đoán định đối với thị trường hóa chất thế giới và trong nước, gây khó khăn rất nhiều trong việc hoạch định chính sách thị trường. Trước những khó khăn đó, Ban lãnh đạo Vitrichem, đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thích ứng với sự biến động của thị trường, tận dụng triệt để các cơ hội, đối phó với những khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 là một minh chứng ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty. Cá chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra với tốc độ tăng trưởng cao so với cùng ký năm 2017: Giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu tăng trưởng trên 20%, năm 2018 doanh thu của Công ty đã vượt mốc trên một nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách tăng 28%; thu nhập của người lao động đạt trên mười triệu đồng/ người/ tháng;

Kết quả nêu trên đã phần nào khẳng định được sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Vitrichem trong suốt một năm qua. Mặc dù kết quả đạt được còn ở mức khiêm tốn song cũng đã góp phần tạo tiền đề vững chắc để Công ty tiếp tục thực hiện các mục tiêu trong các năm tiếp theo.

Phương hướng phát triển trong năm tới và các năm tiếp theo

Bước sang năm 2019, môi trường kinh doanh của Công ty được dự báo có nhiều khó khăn thách thức hơn so với năm 2018: Ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường; thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn; giá bán một số sản phẩm có thể phải giảm để duy trì thị phần, song Công ty vẫn đặt mục tiêu kế hoạch cao hơn so với năm trước, tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng cao, với tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu từ 15 – 20%, nhằm tạo tiền đề cho chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn tiếp theo (2020 – 2030).

Trên cơ sở mục tiêu đề ra, Công ty đã xác định phương hướng phát triển trong năm tới là tập trung tối đa cho công tác thị trường tiêu thụ xút và các sản phẩm gốc clo; chỉ đạo thường xuyên công tác duy tu bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo cho sản xuất liên tục an toàn về con người và thiết bị máy móc, cũng như đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh theo tiêu chuẩn quy định.

Năm 2019, Công ty sẽ chú trọng việc bố trí nhân lực hiệu quả, động viên và nâng cao ý thức người lao động để đẩy mạnh hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, Công ty cũng xây dựng và điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với nguồn lực và sát với thị trường. Công ty tiếp tục tìm mọi biện pháp tiết giảm chi phí nguyên nhiên vật liệu, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Song song với các giải pháp trên, trong năm tới Công ty tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ và thực hiện chính sách giá bán sản phẩm linh hoạt phù hợp với từng loại sản phẩm, khách hàng, khu vực thị trường và tận dụng cơ hội thị trường để tăng hieẹu quả sản xuất kinh doanh. Công ty cũng thực hiện tốt công tác dịch vụ sau bán hàng để duy trì và thúc đẩy tăng trưởng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm; đồng thời thường xuyên tiếp xúc, kịp thời nắm bắt nhu cầu của khách hàng để đáp ứng một cách tốt nhất.

Trong năm 2019 và các năm tiếp theo, Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì sẽ phát huy nhưng kết quả đạt được và tận dụng mọi điều kiện thuận lợi để phát triển bền vững, tiếp tục xây dựng và giữ vị thế dẫn đầu thị trường hóa chất trong nước và tiến tới hội nhập với thị trường thế giới. Để đạt được mục tiêu đó, lãnh đạo Công ty đã xác định phải tiếp tục đổi mới từ nhận thức đến hành động. Khẩu hiệu của Công ty là: “Thay đổi cách nhìn”, đây là nguồn gốc của mọi sự thay đổi. Thay đổi cách nhìn để thay đổi cách nghĩ dẫn đến sự thay đổi về hành vi. Công ty dám thay đổi và sẵn sàng đương đầu với mọi sự thay đổi. Toàn Công ty thay đổi, mỗi một bộ phận, mỗi con người cùng thay đổi. Thay đổi cách nhìn theo lối cũ để tìm ra cơ hội thành công lớn hơn. Thay đổi phương pháp truyền thống bằng phương pháp mới, khoa học hơn và hiệu quả hơn. Mục tiêu cuối cùng của sự thay đổi là: Đổi mới sản xuất bằng công nghệ tiên tiến với thiết bị hiện đại và thân thiện với môi trường; không ngừng cải tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng.

Công ty Hóa chất Việt Trì đã có truyền thống gần 60 năm, nhưng vẫn luôn tư duy và hành động theo tinh thần khởi nghiệp. Bằng cách đó, chúng tôi luôn không ngừng phấn đấu để hướng đến sự phát triển bền vững.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,