Hội nghị giao ban quý I năm 2015

03:41' PM - Thứ tư, 15/04/2015

Ngày 10/4/2015, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/ 2015 với quyết tâm xây dựng, hoàn thiện và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của năm 2015 của Tập đoàn. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng; Cục trưởng Cục Hóa chất Nguyễn Văn Thanh; đại diện lãnh đạo các cục, vụ của Bộ Công Thương; các đồng chí trong ban lãnh đạo Tập đoàn, trưởng, phó các Ban chức năng thuộc Tập đoàn, lãnh đạo các công ty, đơn vị thành viên của Tập đoàn. Đồng chí Nguyễn Gia Tường, Tổng Giám đốc Tập đoàn chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu đã được nghe Phó Tổng Giám đốc Bùi Thế Chuyên trình bày Báo cáo kết quả thực hiên công tác quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II/ 2015. Theo đó Quý I năm 2015, sản xuất kinh doanh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn nhưng về cơ bản các đơn vị thuộc Tập đoàn vẫn giữ được sản xuất ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá, sản xuất kinh doanh của toàn Tập đoàn có hiệu quả; đảm bảo việc làm, thu nhập và tiền lương cho người lao động. Công tác đầu tư xây dựng tiếp tục được đẩy mạnh và cơ bản đạt tiến độ. Công tác tái cơ cấu Tập đoàn được triển khai theo đúng kế hoạch, tích cực và đạt kết quả. Công tác môi trường, an toàn lao động cơ bản được đảm bảo. Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên được triển khai đồng bộ theo đúng Chương trình kế hoạch, Nghị quyết và hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại như chỉ tiêu doanh thu đạt thấp, số đơn vị lỗ tăng so với cùng kỳ. Một số dự án đầu tư, trong đó có dự án trọng điểm chậm tiến độ như dự án Khai thác và chế biến muối mỏ tại Lào và dự án Sản xuất nguyên liệu thuốc kháng sinh. Một số chỉ tiêu cơ bản đạt được trong Quý I/2015 như sau:

1. Giá trị sản xuất tính theo giá so sánh 2010 ước đạt 9.299 tỷ đồng, tăng 12,94% so với cùng kỳ năm 2014; tính theo giá thực tế ước đạt 9.837 tỷ đồng, tăng 7,79% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: nhóm sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ước đạt 5.416 tỷ đồng, tăng 6,76% so với cùng kỳ năm 2014; Apatit ước đạt 1.009 tỷ đồng, tăng 25,15%; cao su ước đạt 1.729 tỷ đồng, tăng 4,6%; điện hoá (pin, ắc quy) ước đạt 515 tỷ đồng, tăng 20,8%; chất giặt rửa ước đạt 567 tỷ đồng, giảm 2,3%; hoá chất cơ bản, khí công nghiệp ước đạt 535 tỷ đồng, tăng 7,01%; sơn chất dẻo và các sản phẩm khác giảm 26% so với cùng kỳ năm 2014.

2. Doanh thu ước đạt 10.080 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: nhóm sản phẩm phân bón và thuốc bảo vệ thực vật ước đạt 5.520 tỷ đồng, giảm 10,4%; sản phẩm apatit ước đạt 1.065 tỷ đồng, tăng 26,6%; cao su ước đạt 1.674 tỷ đồng, tăng 4,7%; điện hoá (pin, ắc quy) ước đạt 542 tỷ đồng, tăng 18,8%; chất giặt rửa ước đạt 598 tỷ đồng, giảm 3,6%; hoá chất cơ bản, khí công nghiệp đạt 521 tỷ đồng, tăng 3,59%; sơn chất dẻo và các sản phẩm khác giảm 28,1% so với cùng kỳ năm 2014. Nộp NSNN quý I năm 2015 ước đạt 998 tỷ đồng.

3. Lợi nhuận cộng hợp quý I năm 2015 đạt là 496,6 tỷ đồng trong đó lãi phát sinh là 579,5 tỷ đồng, lỗ phát sinh là 82,9 tỷ đồng. Lợi nhuận quý I không đạt kế hoạch và lỗ phát sinh cao có nguyên nhân chi phí sản xuất phân bón tăng, giá bán giảm do thực hiện Luật số 71/2014/QH13.

4. Sản lượng sản phẩm quý I/2015 như sau: Tập đoàn đã sản xuất và cung ứng cho thị trường 965 nghìn tấn phân bón các loại; 480 nghìn chiếc lốp ô tô; hơn 8 triệu chiếc săm lốp xe máy; 92 nghìn tấn chất giặt rửa và nhiều sản phẩm hoá chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và đời sống xã hội. Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ: DAP tăng 68%, lốp ô tô tăng 10,3%, , quặng apatit tăng 3,2%, săm ô tô tăng 7,4%, pin tăng 10,2%, ắc quy tăng 27,5%, chất giặt rửa tăng 14,8%. Tuy nhiên, một số sản phẩm giảm như lân chế biến, đạm ure, NPK...

Công tác tiêu thụ nội bộ trong Tập đoàn dần đã đi vào nề nếp nhưng cần phải đẩy mạnh hơn, phấn đấu nâng cao tỷ trọng mua bán nội bộ trên tổng lượng vật tư của các đơn vị trong thời gian tới để hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm. Cũng theo Báo cáo, mục tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng quý II như sau: giá trị SXCN phấn đấu đạt 12.871 tỷ đồng, tăng 15,6% so với thực hiện quý II năm 2014, lũy kế 6 tháng đầu năm 2015 đạt 22.708 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2014; phấn đấu doanh thu đạt 13.663 tỷ đồng, tăng 10,3% so với quý II năm 2014, lũy kế 6 tháng đầu năm 2015 đạt 23.744 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2014; lợi nhận phấn đấu đạt 550 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, lợi nhuận phấn đấu đạt 1.046 tỷ đồng; tổng giá trị đầu tư phấn đấu đạt 653 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn đã phát biểu ý kiến chỉ đạo về kết quả thực hiện các mặt công tác quý I năm 2015 của Tập đoàn. Đồng chí cho rằng bên cạnh những kết quả tích cực về sản xuất kinh doanh trong điều kiện khó khăn tại Tập đoàn và tại các đơn vị thành viên thì cũng còn nhiều tồn tại cần được khắc phục như: một số đơn vị bị lỗ, nhiều dự án trọng điểm chậm tiến độ; công tác thoái vốn còn chậm; các quy chế quản trị nội bộ ban hành còn chậm vv. Đồng chí Chủ Tịch HĐTV yêu cầu các đơn vị cần tập trung thực hiện tốt, đồng bộ các định hướng, nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp đã nêu trong báo cáo, trong đó, cần đặc biệt tập trung đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, lấy lại tốc độ tăng trưởng; đẩy mạnh công tác đầu tư tại các dự án trọng điểm đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, nhanh chóng phát huy hiệu quả đầu tư; đẩy mạnh thực hiện đề án tái cơ cấu của Tập đoàn; phấn đấu đạt kết quả cao nhất về các mặt công tác thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Viết Nam lần thứ II...

Hội nghị cũng được nghe ý kiến tham luận của các đại biểu về kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, các khó khăn, tồn tại và các kiến nghị trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác quý II/2015 đã nêu trong Báo cáo cũng như đẩy mạnh việc thực hiện công tác tái cơ cấu tại các đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng biểu dương những đóng góp quan trọng vào ddamr bảo an ninh lương thực quốc gia của tập thể cán bộ công nhân viên trong Tập đoàn; đồng chí yêu cầu Tạp đoàn nỗ lực cùng cả nước hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu mà Đại hội XI của Đảng đã đặt ra;tăng cường phát triển thị trường và hội nhập quốc tế…

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Tổng Giám đốc Nguyễn Gia Tường đã biểu dương nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc vượt qua khó khăn nhằm hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, duy trì việc làm và đảm bảo đời sống cho CBCNV qua đó góp phần Tập đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong bối cảnh nhiều khó khăn hiện nay. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Quý II và của cả năm 2015 là rất nặng nề, để hoàn thành các nhiệm vụ đó đòi hỏi những nỗ lực vượt bậc. Đồng chí Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc đề án tái cơ cấu và chương trình hành động của Tập đoàn như đã nêu trong Báo cáo; linh hoạt trong sản xuất kinh doanh, điều tiết sản xuất; nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất, tiết giảm chi phí; tăng cường tiêu thụ sản phẩm nội bộ đạt mục tiêu kế hoạch đã đặt ra; triển khai đúng tiến độ các dự án trọng điểm; thực hiện nghiêm túc Quy chế Quản lý người đại diện phần vốn, các quy định về báo cáo thống kê … nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.

Cũng tại Hội nghị này Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã chia tay đồng chí Trịnh Anh Tuấn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn nghỉ hưu theo chế độ.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,