Năm 2019 Vinachem đặt mục tiêu lợi nhuận đạt trên 1.000 tỷ đồng

Tạp chí Công nghiệp Hóa chất
09:43' AM - Thứ hai, 18/02/2019

Năm 2018, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản được giao, trong đó đáng chú ý là lợi nhuận cộng hợp toàn Tập đoàn ước lãi 609 tỷ đồng, tăng 446 tỷ đồng (tăng 3,7 lần) so với năm 2017. Kết quả này là cơ sở để Vinachem đặt mục tiêu lợi nhuận đạt 1.168 tỷ đồng trong năm 2019. Cùng với đó, Vinachem cũng đặt ra các chỉ tiêu cơ bản như: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đạt 50.363 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2018; Doanh thu đạt 51.541 tỷ đồng, tăng 7,6% so với năm 2018; Tiền lương tăng 2,3% so với năm 2018. Giá trị tiêu thụ nội bộ trong Tập đoàn phấn đấu đạt 50% tổng giá trị mua các nguyên vật liệu cùng loại trong năm 2019.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm 2019 Vinachem đã tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó Vinachem tiến hành xây dựng, ban hành và triển khai Kế hoạch kiểm tra năm 2019 thực hiện kiểm tra đối với các đơn vị thành viên về các nội dung: quản lý mua sắm, tồn kho vật tư nguyên liệu và sản phẩm; quản lý thực hiện định mức tiêu hao trong sản xuất, sửa chữa lớn; quản lý lao động và tiền lương; quản lý và sử dụng vốn; .... Tập đoàn lập kế hoạch bám sát tình hình hoạt động của các đơn vị để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho từng ngành hàng, từng đơn vị, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Ngay trong tháng 1/2019, Tập đoàn đã tổ chức xây dựng và ban hành Chương trình hành động của Tập đoàn theo Nghị quyết số 01-/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Năm 2019, công tác tái cơ cấu doanh nghiệp tiếp tục được ưu tiên chú trọng. Theo đó, Vinachem sẽ đẩy mạnh công tác thoái vốn tại các doanh nghiệp theo lộ trình đã được phê duyệt, tạo nguồn thu để cơ cấu lại tài chính của Tập đoàn; đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện cổ phần hóa khi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước và Bộ Tài chính xem xét, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam và Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam và ban hành các quyết định về cổ phần hóa.

Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô vẫn là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu trong năm 2019. Lãnh đạo Vinachem đã chỉ đạo các đơn vị thành viên chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất ngay từ những ngày đầu của năm, đẩy mạnh sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu phân bón cho sản xuất nông nghiệp trong nước và các sản phẩm khác phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng; tích cực tham gia đảm bảo ổn định thị trường trong nước, đảm bảo cân đối lớn về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tập đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị thành viên trong việc quản lý tốt máy móc thiết bị; chuẩn bị đủ vật tư dự phòng và có kế hoạch thay thế, sửa chữa phù hợp; làm chủ thiết bị, công nghệ để vận hành sản xuất ổn định dài ngày, nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng yêu cầu các đơn vị thành viên triển khai đồng bộ, hiệu quả Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" để thúc đẩy tiêu thụ hàng sản xuất trong nước giữa Tập đoàn với các Tập đoàn, Tổng công ty trong nước và giữa các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn với nhau.

Năm 2019 còn nhiều khó khăn, nhu cầu tiêu dùng nội địa có thể tiếp tục giảm sút, do đó ngoài việc đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác xúc tiến thương mại ở thị trường trong nước và nước ngoài; phát triển thị trường, tăng mạnh sản lượng tiêu thụ đối với sản phẩm lốp Radial; quản lý tốt chất lượng sản phẩm; chuẩn bị các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật đáp ứng thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng tiếp tục triển khai đẩy mạnh tiêu thụ theo từng nhóm sản phẩm cao su, lân nung chảy, NH3, đạm urê và sản phẩm DAP; đồng thời triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, khoa học công nghệ, môi trường, lao động tiền lương đúng theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.

Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh khói khăn, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị cần chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể để ổn định sản xuất; chủ động gắn sản xuất với thị trường để đảm bảo tồn kho nguyên vật liệu, sản phẩm ở mức hợp lý; đẩy mạnh tiêu thụ, nâng cao hiệu quả của quản lý nhằm giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh sản phẩm góp phần tăng hiệu quả chung của doanh nghiệp; đồng thời Tập đoàn cũng thực hiện giám sát và kiểm tra đặc biệt đối với các đơn vị có kết quả sản xuất kinh doanh lỗ, yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp đồng thời với việc kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước, Chính phủ giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh việc đặt ra các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, năm 2019 Tập đoàn sẽ đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng đối với các dự án trọng điểm. Để thực hiện được mục tiêu này, Tập đoàn đã lập kế hoạch tập trung vào một số nội dung như: Đôn đốc thực hiện đúng tiến độ các Dự án: khai thác quặng apatit tại khai trường Ngòi Đum Đông Hồ, khai trường 19....(Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam); Dự án Mua đất tại Khu công nghiệp Nhơn trạch 6, tỉnh Đồng Nai và Dự án Đầu tư thay thế bình điện phân DD350 (của Công ty CP Hóa chất Cơ bản Miền Nam); Dự án Mua đất tại Khu công nghiệp An Phước, tỉnh Đồng Nai (của Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam); ... ; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Đầu tư sản xuất lá cực bình ắc quy ô tô bằng công nghệ đột dập khi được Tập đoàn cho phép triển khai đầu tư.

Ngoài ra, Tập đoàn cũng tập trung thực hiện tốt công tác khoa học công nghệ, an toàn vệ sinh lao động, kỹ thuật và môi trường; thực hiện nghiệm túc công tác tài chính; cũng như duy trì tốt công tác lãnh đạo của Đảng và hoạt động của các đoàn thể để việc thực hiện các mục tiêu chung trong năm 2019 đạt hiệu quả cao.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,