Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam: Hội nghị giao ban quý I-2011

03:46' PM - Thứ tư, 06/04/2011

Ngày 5/4/2011, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) đã tổ chức Hội nghị giao ban quýI/2011 với quyết tâm xây dựng và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch quý II ở mức cao để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ cả năm 2011 của Tập đoàn cũng như quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc NQ 02/NQ-CP và NQ 11/NQ-CP của Chính phủ. Về dự Hội nghị giao ban có các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn, trưởng các Ban chức năng trong Tập đoàn, lãnh đạo các công ty thành viên và công ty liên kết của Tập đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Tổng Giám đốc VINACHEM chủ trì Hội nghị.

Thay mặt Tập đoàn, ông Bùi Thế Chuyên, Trưởng Ban Kế hoạch - Kinh doanh của Tập đoàn đã báo cáo kết quả thực hiện công tác 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý II năm 2011.

Theo đó, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có chiều hướng phục hồi nhưng được dự báo tiếp tục có những diễn biến phức tạp do tình trạng nợ công, lạm phát và những bất ổn chính trị tại một số khu vực; kinh tế trong nước chụi ảnh hưởng nhiều cảu chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm ưu tiên cho ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ; vì vậy sản xuất kinh doanh của Tập đoàn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thứcnhư giá nguyên liệu vật tư nhập khẩu có xu hướng tăng mạnh, giá điện, than, xăng … đã ảnh hưởng mạnh đến khả năng đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Tập đoàn.

Các doạnh nghiệp đã phát huy thế mạnh và khả năng cạnh tranh về năng suất, chất lượng và giá thành sản phẩm, chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản xuất ở mức cao nhất có thể, phát triển sản phẩm mới đáp ứng kịp thời thị hiếu, nhu cầu của thị trường, tích cực tìm kiếm đối tác kinh doanh, phát triển thị trường xuất khẩu, tích cực xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu nhờ vậy nhìn chung các nhóm ngành đều có sự tăng trưởng khá cao.

Quý I/2010 giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) ướcđạt 3.290 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2010; doanh thu ước đạt 9.091 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ; lợi nhuận ước đạt 750 tỷ đồng, bằng 26,7% kế hoạch năm 2011; nộp ngân sách đạt 245 tỷ, bằng 28% kế hoạch 2011; giá trị xuất nhập khẩu đạt 68,13 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2010. Tổng giá trị đầu tư xây dựng ước thực hiện đạt 1.420 tỷ đồng, bằng 20% kế hoạch năm.

Bản Báo cáo cũng điểm lại tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) của các ngành hàng chính của Tập đoàn như: phân bón, thuốc BVTV, sản phẩm cao su, sản phẩm điện hoá, chất giặt rửa, hoá chất cơ bản, khai thác và tuyển quặng apatit, v.v...

Mục tiêu nhiệm vụ quy II và 6 tháng đầu năm của toàn Tập đoàn cũng được đặt ra nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2011, theo đó một số chỉ tiêu chính đã được xác định:

- GTSXCN quý II đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ; 6 tháng đầu năm đạt 7.300 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

- Doanh thu quý II phấn đấu đạt 8.000 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước; 6 tháng đầu năm đạt 17.000 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2010.

- Nộp ngân sách qúy II dự kiến đạt300 tỷ, tính chung 6 tháng đầu năm dự kiến đạt 545 tỷ, bằng 46,5% so với kế hoạch.

- Lợi nhuận quý II/2011phấn đấu đạt 700 tỷ đồng,tính chung 6 tháng đầu năm đạt 1.450 tỷ đồng bằng 51,8% KH.

- Đầu tư, xây dựng cơ bản phấn đấu quý II đạt giá trị ĐTXD 1.900 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Tổng giám đốc Nguyễn Đình Khang nêu rõ: nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn là thực hiện tốt Chương trình hành động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thực hiện NQ 02/NQ-CP và NQ 11/NQ-CP của Chính phủ; tập trung cao độ nhằm tranh thủ cơ hội của thị trường để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đảm bảo tăng trưởng và hiệu quả; đề nghị các Giám đốc các đơn vị thành viên, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại các công ty cổ phần chủ động xây dựng phương án sản xuất trong điều kiện nền kinh tế đi vào xu thế giảm tăng trưởng… Đồng chí Tổng giám đốc yêu cầu các cấp các ngành cần phải bám sát các diễn biến của thị trường quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành cũng như thực hiện hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Với quyết tâm cao, với truyền thống đoàn kết gắn bó, sự kịp thời tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy mạnh sản xuất, thúc đẩy đầu tư..., nhất định Tập đoàn sẽ vượt qua kho khăn, hoàn thành mục tiêu kế hoach đã đặt ra.

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,